Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rubiken87
#741932 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chế độ pháp lý về bảo đảm tiền vay và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng No&PTNT tỉnh Nghệ An
Khoa Luật - Trường ĐH KTQD
Sinh viên: Nguyễn Thị Lê Dung
2
2.6. Hình thức của hợp đồng bảo đảm tiền vay............................................413. Thực hiện hợp đồng bảo đảm tiền vay.....................................................424. Quan hệ giữa hợp đồng bảo đảm tiền vay và hợp đồng tín dụng ............44
V. XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM. ...................................................................45
1. Khái niệm xử lý tài sản bảo đảm..............................................................452. Đặc điểm xử lý tài sản bảo đảm tiền vay .................................................453. Vai trò của xử lý tài sản bảo đảm tiền vay...............................................464. Thủ tục và phương thức xử lý tài sản bảo đảm tiền vay ..........................46
5. Các phương thức giải quyết tranh chấp trong bảo đảm tiền vay..............47
CHƯƠNG II: THỰC TIỄN ÁP DỤNG NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN VÀ VIỆC XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TẠI NGÂN HÀNG NO&PTNT TỈNH NGHỆ AN............50I.TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NGHỆ AN .......................................................................50
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An..................................................................................50
1.1 Giai đoạn 1988 – 1990..........................................................................501.2. Giai đoạn 1991 – 1996.........................................................................511.3. Giai đoạn 1997 đến nay .......................................................................51
2. Cơ cấu tổ chức,nhiệm vụ chức năng của các phòng ban NHNO&PTNT tỉnh Nghệ An ...................................................................................................52
2.1. Cơ cấu tổ chức NHNO&PTNT tỉnh Nghệ An....................................522.2.Nhiệm vụ chức năng các phòng ban NHNO&PTNT tỉnh Nghệ An ..552.2.1.Phòng Kế toán tổng hợp ....................................................................552.2.2. Phòng tín dụng ..................................................................................562.2.3. Phòng kế toán ngân quỹ ...................................................................572.2.4. Phòng hành chính- Nhân sự .............................................................582.2.5. Phòng kiểm tra,kiểm soát nội bộ. ....................................................592.2.6. Phòng kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế . ......................602.2.7. Phòng dịch vụ và Marketing ............................................................60
II. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN TẠI NGÂN HÀNG NHNO&PTNT TỈNH NGHỆ AN..........62
1. Quy trình chung về nghiệp vụ cho vay ........................................................63
1.1. Quy trình cho vay..................................................................................631.2.Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn .............................................641.2.1. Phân tích đánh giá khả năng tài chính................................................641.2.2.Phân tích tình hình quan hệ với Ngân hàng ........................................65
Trong xu hướng toàn cầu hoá, hội nhập và phát triển kinh tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn góp phần nâng cao vị thế của đất nước trong khu vực cũn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement