Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dangcaycuocdoi_qn
#741124 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về khiếu nại, tố cáo và thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay
2
PHẦN I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Khiếu nại
Nhà nước là công cụ của giai cấp thống trị, Nhà nước thực hiện quản lý xã hội
bằng pháp luật. Trong quá trình tiến hành các hoạt động quản lý, các cơ quan nhà
nước ban hành các văn bản, quyết định quản lý theo thẩm quyền để thực hiện quyền
lực của Nhà nước, buộc mọi người phải tuân theo. Các văn bản, quyết định đó tác
động đến một người hay một nhóm người nhất định. Tuy vậy văn bản hay quyết
định đó có sai sót hoặc do cán bộ, công chức thi hành công vụ có hành vi vi phạm
pháp luật xâm hại đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức
khiếu nại phát sinh.
Vậy, khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo
thủ tục Luật khiếu nại, tố cáo quy định đề nghị cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm
quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, hoặc quyết định kỷ
luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái luật,
xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
2. Tố cáo
Đối tượng của tố cáo là các hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hoặc đe dọa
gây thiệt hại tới lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, công
dân. Những việc làm trái pháp luật không phải chỉ của cán bộ, công chức nhà nước
mà của cơ quan, tổ chức. Những hành vi trái pháp luật thường bị công dân phát hiện
và báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn, phòng ngừa hành vi vi
phạm pháp luật và xử lí người vi phạm. Mục đích của tố cáo nhằm bảo vệ lợi ích
của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, công dân.
Vậy, tố cáo là việc công dân theo thủ tục Luật khiếu nại, tố cáo quy định báo
cho cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm của bất cứ cơ
quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích Nhà nước,
quyền, lợi ích hợp pháp của tập thể, công dân.
Khiến nại, tố cáo là hình thức dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, bảo vệ quyền và Đảng, Nhà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement