Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By funny_boo_kute
#740185 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải thích pháp luật - vấn đề lý luận và thực trạng tại Việt Nam
CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI
THÍCH PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI THÍCH PHÁP
LUẬT .......................................................................................................................12
3.1. Một số quan điểm, định hướng hoàn thiện pháp luật về giải thích pháp
luật........................................................................................................................12
3.2. Các kiến nghị nâng cao hiệu quả của hoạt động giải thích pháp luật ....13
3.2.1. Cần sớm nghiên cứu quy định về việc giải thích pháp luật...................13
3.2.2. Cần thiết lập một cơ chế riêng về giải thích Hiến pháp ........................13
3.2.3. Cần có sự phân định về thẩm quyền giữa các chủ thể trong việc giải
thích pháp luật ..................................................................................................13
KẾT LUẬN....................................................................................................15
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................15
Thực tiễn xây dựng, ban hành và thực hiện pháp luật trong thời gian qua ở Việt Nam đã cho thấy nhiều quy định pháp luật, trong nhiều lĩnh vực còn được hiểu theo
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement