Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Colla
#739974 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tìm hiểu pháp luật về mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá.
=========================================================
2
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá là một hoạt động
thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hoá, bảo hiểm và chia sẻ rủi ro đối với các nhà sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Việc hình thành và phát triển thị trường này ở nước ta hiện nay là yêu cầu cần thiết nhằm tạo ra một thị trường mới cho hàng hoá phát triển trong điều kiện hoàn thiện hoạt động thương mại, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, tự do kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Do đó, nội dung bài tiểu luận xin đi vào tìm hiểu đề tài: “Tìm hiểu pháp luật về mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá”.
B. PHẦN NỘI DUNGI. Khái quát chung về mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá
Việc mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá (viết tắt:
SGDHH) được thực hiện qua sở giao dịch với ý nghĩa là người trung gian giữa các bên trong giao dịch. Mua bán hàng hoá ở sở giao dịch là những hàng hoá có cung cầu lớn và thường xuyên có biến động về giá. Việc mua bán hàng hoá được thực hiện theo các tiêu chuẩn nhất định do sở giao dịch quy định, gồm tiêu chuẩn về loại hàng, lượng hàng, phẩm chất hàng hoá, giá cả, thời hạn giao kết hợp đồng và thời hạn giao hàng tại một thời điểm trong tương lai. Mục đích của mua bán hàng qua sở giao dịch hàng hoá là kiếm lợi nhuận do sự chệnh lệch giá giữa lúc ký kết và lúc giao hàng và tiết kiệm rủi ro về giá. Từ những phân tích trên có thể hiểu: Mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá là giao dịch mua bán hàng hoá theo đó các bên thoả thuận thực hiện việc mua bán một lượng nhất định của một loại hàng hoá nhất định qua sở giao dịch hàng hoá theo những tiêu chuẩn của sở giao dịch hàng hoá với giá được thoả thuận tại thời điểm giao kết hợp đồng và thời gian giao hàng được xác định tại thời điểm trong tương lai (Điều 63 LTM 2005).* Sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động mua bán hàng hoá qua SGDHH:
Hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá đã xuất
hiện tương đối lâu đời và phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển đã thành lập sở giao dịch từ khoảng gần
Mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá là một hoạt động thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng hoá, bảo hiểm và chia
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement