Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhocsock_lokchok
#739932 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Bình luận các quy định của Luật doanh nghiệp (2005) về công ty hợp danh
2
b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ
tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công
ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.”
Căn cứ vào định nghĩa mà Luật doanh nghiệp đã quy định, có thể nhận thấy
khái niệm công ty hợp danh của Việt Nam có nội hàm của khái niệm công ty đối
nhân theo pháp luật các nước.Vói quy định vè công ty hợp danh, Luật doanh
nghiệp đã ghi nhận sự tồn tại của các công ty đối nhân ở Việt Nam.
Công ty hợp danh ra đời đã đánh dấu sự phát triển của Luật doanh nghiệp,
đáp ứng được yêu cầu thực tế của nền kinh tế trong giai đoạn đất nước mở rộng
hội nhập về kinh tế, đẩy nhanh công nghiệp hoá-hiện đại hoá.Loại hình doanh
nghiệp này đã tạo nhiều hơn nữa cho sự lựa chọn của các nhà đầu tư trong và
ngoài nước, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm và trình độ quản lí
của các nước phát triển.
2.Ưu điểm và nhược điểm của công ty hợp danh.
a.Ưu điểm.
So sánh công ty hợp danh với các loại hình doanh nghiệp khác ở nước ta,
thấy công ty hợp danh có một số ưu điểm sau:
– Công ty hợp danh có mô hình đơn giản.
– Công ty hợp danh là công ty có trách nhiệm vô hạn về các nghĩa vụ
nên có uy tín trong hoạt động kinh doanh, tạo dựng niềm tin cho chủ
nợ và bạn hàng.
– Các thành viên trong công ty hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm
vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình nên có sự chia sẻ rủi ro giữa các
thành viên trong công ty.
– Trong công ty không có sự phân chia các nhóm quyền lợi đối kháng.
b.Nhược điểm.
Bên cạnh những ưu điểm kể trên thì công ty hợp danh cũng có những
nhược điểm như các loại hình doanh nghiệp khác:
Sự ra đời của công ty hợp danh là một tất yếu thể hiện quy luật khách quan của nền kinh tế hàng hoá.Đặc biệt ở Việt Nam sự xuất hiện của loại hình doanh nghiệp
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement