Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hieuconstant
#739929 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề pháp lý cơ bản về thuế thu nhập doanh nghiệp ỏ Việt Nam, thực trạng và phương hướng hoàn thiện
2
thu nhập chịu thuế, về thuế suất, về cách xử lí với các trường hợp đang được
hưởng ưu đãi thuế theo pháp luật hiện hành…, trong qua trinh thưc hiên, Luât
thuê TNDN đa bôc lô môt sô măt han chê cân sưa đôi, bô sung. Vơi ly do đo,
em chon đê tai nghiên cưu cua minh la: “ Môt sô vân đê phap ly cơ ban vê thuê
thu nhâp doanh nghiêp o Viêt Nam, thưc trang va phương hương hoan thiên”.
Trong bai luân cua minh, em se trinh bay vê môt sô vân đê phap ly cơ ban trong
linh vưc thuê thu nhâp doanh nghiêp, nhưng điêm mơi cua Luât thuê thu nhâp
doanh nghiêp 2008, thưc trang thi hanh luât trong thơi gian qua va môt sô kiên
nghi cua minh.
Cu thê kêt câu bai luân cua em gôm 3 chương như sau:
Chương I. Môt sô vân đê ly luân cơ ban vê thuê thu nhâp doanh nghiêp va
phap luât vê thuê thu nhâp doanh nghiêp
Chương II. Thưc trang phap luât vê thuê thu nhâp doanh nghiêp
Chương III. Môt sô đinh hương cơ ban nhăm hoan thiên phap luât thuê thu
nhâp doanh nghiêp
Thuê thu nhâp doanh nghiêp la môt linh vưc lơn, liên quan đên nhiêu măt
cua xa hôi, đê co thê tim hiêu môt cach toan diên va sâu săc đoi hoi phai co kiên
thưc uyên bac va nhiêu thơi gian. Do trinh đô con han chê cung như thơi gian
han hep, bai luân cua em kho co thê tranh khoi nhưng sai sot, em rât mong nhân
đươc sư đong gop cua thây cô, cac ban va nhưng ngươi quan tâm.
Em xin chân thanh cam ơn Ts, cô giao Trương Thi Kim Dung đa giup em
rât nhiêu trong qua trinh hoan thanh khoa luân nay, nhưng lơi khuyên cua cô thât
sư bô ich vơi em.
Ha Nôi, thang 03 năm 2011
Sinh viên
Lê Quang Minh
Trước năm 1990, ở Việt Nam có một loại thuế đánh vào thu nhập của các cơ sở sản xuất, kinh doanh gọi là thuế lợi tức, loại thuế này chỉ áp dụng cho kinh tế ngoà
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement