Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ILOVE_YOU
#739899 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: pháp luật Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài
LUẬT ĐẦU TƯ
2
NỘI DUNG
I. Khái quát về hoạt động đầu tư ra nước ngoài
1. Khái niệm Đầu tư ra nước ngoài
Hiện nay các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài
đã được chính thức pháp điển hóa trong luật đầu tư 2005
Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư định nghĩa: “đầu tư ra nước ngoài là việc nhà
đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản khác từ Việt Nam ra nước ngoài để
tiến hành hoạt động đầu tư”
2. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài và đặc điểm của các hình thức đầu tư
Đầu tư ra nước ngoài có thể được thực hiện dưới hình thức đầu tư trực tiếp
hoặc đầu tư gián tiếp của tổ chức, cá nhân mà theo quy định của pháp luật
Việt Nam được phép tiến hành đầu tư
a. Đầu tư trực tiếp
Là hình thức đầu tư ra nước ngoài chủ yếu mà nhà đầu tư nước ngoài đầu tư
vốn, tài sản vào nước tiếp nhận đầu tư và thiết lập các dự án đầu tư tại đó
đồng thời họ trực tiếp tham gia điều hành đối tượng mà họ bỏ vốn đầu tư
Hình thức đầu tư này có đặc điểm sau:
+ Hình thức đầu tư này bằng nguồn vốn của tư nhân do đó nhà đầu tư có
toàn quyền quyết định đầu tư và tự ghánh chịu trách nhiệm về kết quả đầu
tư. Cho nên hình thức đầu tư này ít bị ràng buộc về chính trị
+ Nhà đầu tư tự mình điều hành toàn bộ dự án đầu tư hoặc tham gia điều
hành dự án đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.
+ thông qua hoạt động đầu tư trực tiếp, nước tiếp nhận đầu tư có cơ hội được
tiếp thu công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lí …của nhà đầu tư
b. Đầu tư gián tiếp
Đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN) là vấn đề mang tính chất toàn cầu và là xu thế của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới nhằm mở rộng thị trường, nâng cao hi
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement