Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ht.minhit
#739834 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số vấn đề về di chúc bằng văn bản.
2
A. Lời Mở Đầu.
Chế định về quyền thừa kế là một trong những chế định quan trọng của bộ
luật dân sự Việt Nam 2005 nói riêng và luật dân sự Việt Nam nói chung. Đặc
biệt, trong giai đoạn hiện nay, những vấn đề tranh chấp về thừa kế xảy ra ngày
càng nhiều, đòi hỏi sự phát triển sâu và rộng của chế định về quyền thừa kế. Việc
nghiên cứu về quyền thừa kế có ý nghĩa quan trọng đối với cả lý luận lẫn thực
tiễn. Đặc biệt, là để giải quyết các vấn đề tranh chấp về thừa kế, đặc biệt là vấn
đề về di chúc cần xác định được hình thức của di chúc cũng như nội dung được
đề cập đến trong di chúc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề thừa kế nói chung, và vấn đề
di chúc bằng văn bản nói riêng, cùng tìm hiểu về đề tài “Một số vấn đề về di
chúc bằng văn bản”.
B. Nội dung.
I. Những quy định chung về thừa kế.
1. Khái niệm thừa kế.
Theo quan niệm truyền thống, “thừa kế” được hiểu là việc người đang
còn sống thừa hưởng tài sản của người đã qua đời. Việc thừa kế được thực hiện
khi người có tài sản chết.
Thừa kế di sản theo quan hệ pháp luật dân sự chính là sự chuyển dịch tài
sản và quyền sở hữu tài sản của cá nhân người đã chết cho ca nhân, tổ chức có
quyền hưởng thừa kế; người trở thành chủ sở hữu của tài sản được hưởng theo di
chúc hoặc theo pháp luật. Người có tài sản để lại khi chết gọi là người để lại di
sản. Người được hưởng tài sản của người chết để lại gọi là người thừa kế. Người
để lại di sản chỉ có thể là cá nhân, mà không bao giờ là pháp nhân, cơ quan nhà
nước hoặc tổ chức; nhưng người thừa kế thì có thể là cá nhân, hoặc cơ quan tổ
chức nhà nước, hoặc bất kỳ một chủ thể nào khác.
Chế định về quyền thừa kế là một trong những chế định quan trọng của bộ luật dân sự Việt Nam 2005 nói riêng và luật dân sự Việt Nam nói chung. Đặc biệt, trong g
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement