Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Cranleah
#738939 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
2
BÀI LÀM
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một loại trách nhiệm pháp
lý được phát sinh dưa trên các điều kiện do pháp luật quy định khi một chủ thể có
hành vi gây ra thiệt hại cho các lợi ích được pháp luật bảo vệ.
Hành vi gây thiệt hại có thể thực hiện bởi bất cứ chủ thể nào. Tuy nhiên, không
phải chủ thể nào gây thiệt hại cũng có khả năng để thực hiện bồi thường. BLDS
năm 2005 quy định trách nhiệm bồi thường trong nhiều trường hợp, tình huống cụ
thể. Có trường hợp trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do tài sản gây ra, có
trường hợp trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do hành vi của con người gây
ra, có trường hợp của pháp nhân, người của cơ quan nhà nước gây thiệt hại…BLDS
năm 2005 quy định năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân,
khôg quy định năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các chủ thể khác.
Do vậy, có thể hiểu mặc nhiên các chủ thể khác gây thiệt hại sẽ được coi là có năng
lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Điều 606, BLDS năm 2005 quy định :
“1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.
2. Người chưa thành niên dưới mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha,
mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi
thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để
bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 621 của Bộ luật này.
Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải
bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ
phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.
3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại mà
có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ
để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để
bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người
giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy
tài sản của mình để bồi thường”.
trong nền kinh tế thị trường khi cạnh tranh được coi là một mặt để thúc đẩy sự phát triển của các quan hệ xã hội thì đồng thời cũng tạo ra nhiều khả năng gây th
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement