Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuy_tien220486
#738889 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: hệ thống hóa các văn bản pháp luật
pháp luật. Đối với hoạt động bảo vệ pháp luật thì điều đó càng quan trọng. Sự sắp xếp có trình tự và hệ thống những quy phạm pháp luật cho phép các cơ quan nhà nước có thẩm quyền dễ dàng tìm kiếm những quy phạm cần thiết, làm sáng tỏ tư tưởng của chúng và áp dụng được đúng đắn.
3. Hệ thống hóa pháp luật có 2 hình thức là tập hợp hóa và
pháp điển hóa.
 Tập hợp hóa.Tập hợp hóa là thu thập, sắp xếp các quy phạm pháp luật và các
văn bản quy phạm pháp luật theo một trật tự nhất định để làm hình thành nên một tập hợp các quy định của pháp luật. Tập hợp hóa mang những đặc điểm sau:
- Việc tập hợp hóa pháp luật không làm thay đổi nội dung và hình
thức của quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật.
- Việc tập hợp hóa pháp luật có thể được tiến hành theo nhiều tiêu
chí khác nhau: theo thời gian, đối tượng điều chỉnh, hay theo cơ quan ban hành.
- Các quy phạm pháp luật được tập hợp có thể còn hiệu lực hoặc
hết hiệu lực hoặc sắp có hiệu lực pháp lý.
- Chủ thể tiến hành việc tập hợp hóa có thể là bất cứ cá nhân, tổ
chức, cơ quan nào.
- Kết quả của việc tập hợp hóa pháp luật không làm phát sinh thêm
bộ luật mới nào.
 Pháp điển hóa.Pháp điển hóa pháp luật là thu thập, sắp xếp các quy phạm pháp
luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành theo đối tượng điều chỉnh của chúng, sửa đổi, bổ sung, thay thế chúng để làm hình thành nên một văn bản quy phạm pháp luật. Pháp điển hóa mang những đặc điểm sau:
- Việc pháp điển hóa có thể làm thay đổi nội dung và hình thức của
các quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật được thu thập, có thể làm xuất hiện thêm các quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và các khái niệm pháp lý mới.
- Việc pháp điển hóa chỉ được tiến hành theo đối tượng điều chỉnh
của quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật.
- Các quy phạm pháp luật được pháp điển hóa là các quy phạm
pháp luật vẫn còn hiệu lực pháp lý.
- Chủ thể tiến hành pháp điển hóa phải là các cơ quan có thẩm
quyền.
- Kết quả của việc pháp điển hóa là làm hình thành nên một bộ luật
mới trên cơ sở các quy phạm pháp luật cũ.
 Mối quan hệ giữa tập hợp hóa và pháp điển hóa.Tập hợp hóa là cơ sở cho việc pháp điển hóa. Trên cơ sở việc thu
thập, sắp xếp các quy phạm pháp luật theo các tiêu chí khác nhau. Các
Trong hơn nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, Nhà nước Việt Nam đã ban hành một khối lượng rất lớn các văn bản quy phạm pháp luật để điều hành và quản lý xã hội,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement