Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#738876 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Tìm hiểu quy định pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề, phân tích điều kiện kinh doanh hay chứng chỉ hành nghề trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể
LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM MODULE 1
2
2. Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh
nghiệp tại Việt Nam:
a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng
tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan,
đơn vị mình;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.
Như vậy nếu các tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng như Việt Nam phải không
thuộc khoản 2 của Điều luật này (đồng thời cũng được quy định tại điều 7 Nghị định
102/2010) đều có quyền được thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh
nghiệp tại Việt Nam.
Điều kiện về tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng về
mặt hình thức của một doanh nghiệp tại điều 31, Luật doanh nghiệp đã quy định tên
của doanh nghiệpnhư sau:
1. Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và
ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây:
a) Loại hình doanh nghiệp;
b) Tên riêng.
2. Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn
phòng đại diện của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các
giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
Tiếp theo, điều 32, 33, 34 là căn cứ để các cơ quan đăng ký kinh doanh có
quyền từ chối hay chấp nhận tên của một doanh nghiệp. Và những điều cấm, gây
nhầm lẫn được thể hiện rõ hơn tại điều 14 (những điều cấm trong đặt tên doanh
Điều kiện kinh doanh và chứng chỉ hành nghề là những chế định quan trọng trong hệ thống pháp luật thương mại của nước ta. Đây là những chế định có vai trò rất q
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement