Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By atv_24h
#738768 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Bài tập: TRÌNH BÀY CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG LAO ĐỘNG
2
bị xử lý như thế nào? Tại sao?d/ Hãy giải quyết quyền lợi cho anh C trong các trường hợp:- Anh C trở lại công ty B làm việc;- Anh C không trở lại công ty B làm việc
1. TRÌNH BÀY CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
TRONG LAO ĐỘNG
LỜI MỞ ĐẦU
.Khiếu nại được xem như là một phương tiện tự vệ của người lao động
trước các hành vi sai trái của người sử dụng lao động, là một phương pháp giải quyết các mâu thuẫn về lợi ích của người lao động. Cùng với các biện pháp như khởi kiện tại tại Tòa án, đình công tập thể thì khiếu nại cũng góp một phần quan trọng giúp xử lí các vi phạm pháp luật, sai trái trong lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, người sử dụng lao động và các bên liên quan.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.Lí luận chung về khiếu nại1. Khái niệm khiếu nại.
Theo từ điển tiếng việt thì khiếu nại là: “Đề nghị cơ quan có thẩm
quyền xem xét một việc làm mà mình không đồng ý, cho là trái phép hay không hợp lí”
Quyền khiếu nại được Hiến pháp Việt Nam 1992 nêu rõ trong điều 74
Luật khiếu nại tố cáo năm 1998, sửa đổi, bổ sung 2004, 2005 quy định: “ Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ công chức theo thủ tục do pháp luật quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỉ luật cán bộ công chức, khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình”.
Trong lao động, quyền khiếu nại của công dân, một lần nữa được cụ
thể hơn, được chỉ rõ về đối tượng, về phạm vi nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động cũng như người sử dụng lao động. Nghị định 04/2005/NĐ-CP ngày 11/1/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về khiếu nại, tố cáo. Khoản 1 điều 4 Nghị định 04 quy định: “Khiếu nại là việc người lao động, tập thể lao động yêu cầu cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của người sử dụng lao
Khiếu nại được xem như là một phương tiện tự vệ của người lao động trước các hành vi sai trái của người sử dụng lao động, là một phương pháp giải quyết các mâu
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement