Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kuyeongthanh
#738743 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO Ô NHIỄM,SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG
2
Một là, thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường chỉ gồm thiệt hại đối
với các yếu tố môi trường tự nhiên, như hệ động vật, thực vật, đất, nước,
không khí... mà không bao gồm thiệt hại đối với tính mạng, sức khỏe và tài
sản của con người. Cụ thể:
Trong một số điều ước quốc tế về môi trường có liên quan đến nội dung
này, thiệt hại về môi trường được xác định bao gồm: i) Động vật, thực vật,
đất, nước và các yếu tố khí hậu; ii) Tài sản vật chất (kể cả di sản khảo cổ và
văn hóa); iii) Cảnh quan; iv) Mối quan hệ tương hỗ giữa các yếu tố trên.
Những định nghĩa hợp pháp nhất về thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi
trường gây nên không bao gồm con người và tài sản của họ
[2]
. Tương tự,
Cộng đồng chung châu Âu quan niệm thiệt hại trong lĩnh vực môi trường là
sự thay đổi bất lợi về tài nguyên thiên nhiên hoặc cản trở đáng kể đến các
dịch vụ môi trường có thể xảy ra một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và chúng
thường biểu hiện dưới các dạng sau: i) Thiệt hại đối với các loài và môi
trường sống tự nhiên của chúng; ii) Thiệt hại đối với môi trường nước; iii)
Thiệt hại về đất (tức là bất kỳ sự ô nhiễm đất nào gây ra nguy cơ đáng kể
cho sức khỏe con người, bị ảnh hưởng bất lợi do kết quả của việc đưa trực
tiếp hoặc gián tiếp các chất, sản phẩm pha chế, các sinh vật hoặc vi sinh vật
vào đất hoặc lòng đất)
[3]
.
Tại Kazakhstan, thiệt hại môi trường được đề cập gồm thiệt hại gây ra
đối với tài nguyên sinh học từ các hồ, sông, đầm lầy; thiệt hại về đất, môi
trường xung quanh và số lượng các loài. Tại Kyrgystan, thiệt hại về môi
trường bao gồm nước (cung cấp nước sạch, thoát nước mưa, nước thải);
không khí (ô nhiễm không khí); đất (chôn lấp rác thải và đất trồng); thủy
sản; cây cối; rừng; nguồn tài nguyên khoáng sản. Tại Phần Lan, trách nhiệm
bồi thường thiệt hại được đặt ra đối với những thiệt hại về môi trường gây
Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường được pháp luật ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Bảo vệ môi trường (Luật BVMT) năm 1993, theo đó “tổ chức, cá
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement