Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhlavodich_emlavohau
#738738 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Căn cứ xác định nghĩa vụ chung, nghĩa vụ riêng của vợ chồng về tài sản và hướng hoàn thiện pháp luật về vấn đề này .
2
A MỞ ĐẦU
Gia đình là tế bào của xã hội , thể hiện tính chất và kết cấu của xã hội.

Để
cho gia đình tồn tại và phát triển , cần phải có các điều kiện vật chất – cơ sở kinh
tế của gia đình, nuôi sống gia đình.Do vậy chết độ tài sản của vợ chồng luôn
được nhà làm luật quan tâm xây dựng.Trên cơ sở kế thừa tư tưởng cũng như quy
định tiến bộ của Luật hôn nhân và gia đình năm 1986,Luật Hôn nhân và gia đình
năm 2000 đã có những quy định mới để điều chỉnh tất cả các lĩnh vực của quan
hệ hôn nhân và gia đình.Bên cạnh quan hệ pháp luật về nhân thân, nội dung quan
hệ pháp luật về tài sản của vợ chồng gồm quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng phát
sinh từ những lợi ích vật chất trên cơ sở quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng thì
quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chòng có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh
những quan hệ khác trong gia đình ; là cơ sở pháp lý để thực hiện các chức năng
kinh té và đáp ứng những nhu cầu vật chất của vợ chồng , của các thành viên
trong gia đình.Vợ chồng đều có nghĩa vụ chung cũng như nghĩa vụ riêng đối với
tài sản.Cụ thể sau đây đây em sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về vấn đề “ Căn cứ xác
định nghĩa vụ chung, nghĩa vụ riêng của vợ chồng về tài sản và hướng hoàn
thiện pháp luật về vấn đề này ”.
Bên cạnh quan hệ pháp luật về nhân thân, nội dung quan hệ pháp luật về tài sản của vợ chồng gồm quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng phát sinh từ những lợi ích vật c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement