Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By eya_ox_cuaem9x
#738639 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Nguyên tắc suy đoán pháp lý xác định cha, mẹ, con theo Luật hôn nhân gia đình năm 2000
Lời mở đầu
Theo Điểm D Điều 16 của CEDAW đã quy định về quyền bình đẳng của nam
nữ trong quan hệ với con cái như sau: “Quyền và trách nhiệm như nhau trong vai trò
làm cha, mẹ, bất kể tình trạng hôn nhân của họ ra sao, về các vấn đề liên quan đến
con cái họ. Trong mọi trường hợp lợi ích của con cái phải là điều quan trọng nhất”.
Quan hệ giữa cha mẹ và con là mối quan hệ huyết hệ tự nhiên vốn rất thiêng liêng và
nhạy cảm. Việc xác định mối quan hệ này có ý nghĩa trong mọi thời đại và được đặc
biệt coi trọng bởi nó liên quan đến rất nhiều mối quan hệ khác về dân sự, hôn nhân
gia đình.Nhận rõ sự quan trọng của vấn đề nay, Luật hôn nhân và gia đình năm 2000
(Luật HN&GĐ năm 2000) trên cơ sở kế thừa và phát triển các văn bản pháp luật
trước đã dành một chương quy định về vấn đề xác định cha, mẹ, con (Chương VII từ
Điều 63 đến Điều 66) bao gồm việc xác định cha, mẹ; quyền xác định con; quyền
nhận cha, mẹ; chủ thể có quyền xác định cha, mẹ, con. Để tăng cưòng nhận thức của
bản thân cũng như để góp phần giúp mọi người hiểu rõ được vấn đề này, nhóm
chúng em chọn đề tài: “Nguyên tắc suy đoán pháp lý xác định cha, mẹ, con theo
Luật hôn nhân gia đình năm 2000”.
Do đây là một đề tài lớn và chúng em đã cố gắng trình bày vấn đề này một
cách ngắn gọn, cô đọng nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất
mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô.
Chúng em xin chân thành cảm ơn !
Quan hệ giữa cha mẹ và con là mối quan hệ huyết hệ tự nhiên vốn rất thiêng liêng và nhạy cảm. Việc xác định mối quan hệ này có ý nghĩa trong mọi thời đại và đượ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement