Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By haihong0403
#738638 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Tìm hiểu quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam về hủy việc kết hôn trái pháp luật
Lời mở đầu
Ngày 09/6/2000 tại kỳ họp thứ 7 khóa X Quốc hội đã thông qua Luật Hôn
nhân và gia đình mới – đây là đạo luật thứ ba trong vòng 40 năm qua về lĩnh vực
hôn nhân và gia đình ở nước ta.
Điều mới dễ nhận thấy nhất là quy mô của đạo Luật Hôn nhân và gia đình
năm 2000 đã đạt mức độ hoàn chỉnh cao về dung lượng, nhắm tới việc đáp ứng đầy
đủ hơn yêu cầu điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình trong giai đọan phát
triển mới của đất nước. So với 10 điều liên quan trong Sắc lệnh số 97/SL ngày
22/5/1950, 6 chương 35 điều của Luật Hôn nhân và gia đình 1959 và 10 chương 57
điều của Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 thì Luật hôn nhân và gia đình năm
2000 với 13 chương và 111 điều đã có bước tiến rất lớn, đạt tầm vóc của một bộ
luật. Đặc biệt có một số điểm mới nổi trội trong quy định của Luật Hôn nhân và gia
đình năm 2000 về việc hủy kết hôn trái pháp luật. Đây cũng là vấn đề mà chúng em
muốn trình bày dưới đây: “Tìm hiểu quy định của hệ thống pháp luật Việt Nam
về hủy việc kết hôn trái pháp luật”.
Do đây là một đề tài lớn và chúng em đã cố gắng trình bày vấn đề này một
cách ngằn gọn, cô đọng nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong
nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô.
Chúng em xin chân thành cảm ơn !
Ngày 09/6/2000 tại kỳ họp thứ 7 khóa X Quốc hội đã thông qua Luật Hôn nhân và gia đình mới – đây là đạo luật thứ ba trong vòng 40 năm qua về lĩnh vực hôn nhân v
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement