Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ryton
#738637 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Trách nhiệm pháp lý của vợ, chồng đối với những giao dịch do một bên chồng hay vợ thực hiện liên quan đến tài sản chung của vợ chồng
2
Bài làm:
A. MỞ ĐẦU.
Sự kiện kết hôn đã làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng.
Xuất phát từ mục đích của việc xác lập quan hệ hôn nhân bình đẳng, tiến bộ,
hạnh phúc và bền vững mà Luật hôn nhân và gia đình khi điều chỉnh các quan hệ
giữa vợ chồng đã dựa trên các nguyên tắc tiến bộ - bình đẳng. Các nguyên tắc đó
thể hiện rõ nét trong các nghĩa vụ và quyền về nhân thân và về tài sản giữa vợ
chồng. Trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000 có quy định rõ về
tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng. Vậy nghĩa vụ và quyền của vợ
chồng đối với tài sản chung ra sao? Đây chính là nội dung mà tôi nghiên cứu: “
Trách nhiệm pháp lý của vợ, chồng đối với những giao dịch do một bên chồng
hoặc vợ thực hiện liên quan đến tài sản chung của vợ chồng.”
B. NỘI DUNG.
I. Phần lý luận chung.
1. Trách nhiệm pháp lý.
a. Định nghĩa:
Trách nhiệm pháp lý là một loại quan hệ pháp luật đặc biệt giữa Nhà nước
(thông qua các cơ quan có thẩm quyền) và chủ thể vi phạm pháp luật, trong đó
bên vi phạm pháp luật phải ghánh chịu những hậu quả bất lợi, những biện pháp
cưỡng chế Nhà nước được quy định ở chế tài các quy phạm pháp luật.
b. Đặc điểm:
- Cơ sở thực tế của trách nhiệm pháp lý là vi phạm pháp luật.
- Trách nhiệm pháp lý chứa đựng yếu tố sự lên án của Nhà nước và xã hội dối
với chủ thể vi phạm pháp luật, là sự phản ứng của Nhà nước đối với vi phạm
pháp luật.
- Trách nhiệm pháp lý liên quan mật thiết với cưỡng chế Nhà nước.
Sự kiện kết hôn đã làm phát sinh quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng. Xuất phát từ mục đích của việc xác lập quan hệ hôn nhân bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bề
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement