Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nic_1176
#738584 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Phân tích và làm sáng tỏ những ưu điểm chủ yếu của luật thuế thu nhập cá nhân so vs Pháp lệnh thuế thu nhập đối vs ng có thu nhập cao
Bài tập nhóm II – Nhóm 3 E2 KT30E
_________________________________________________________________________
2
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN:1. Cơ sở ra đời của thuế thu nhập cá nhân:
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là tên gọi để chỉ những sắc thuế lấy thu
nhập làm đối tượng tính thuế. Trong hệ thống thuế của các nước, thuế TNCN là một loại thuế quan trọng được áp dụng phổ biến ở các nước, đặc biệt ở những nước có nền kinh tế phát triển. Sự ra đời của thuế TNCN bắt nguồn từ các lý do sau:
Thứ nhất, đáp ứng được nhu cầu tài chính của nhà nước. Trong quá trình
tồn tại và phát triển để đảm bảo sức mạnh của bộ máy nhà nước và đáp ứng được nhu cầu chi tiêu của nhà nước thì cần phải có sự đóng góp của toàn dân. Sự đóng góp của cá nhân có thể là thuế, phí và lệ phí. Với xu thế phát triển của nền kinh tế thu nhập của cá nhân ngày càng tăng cao, Nhà nước huy động nguồn tài chính to lớn từ việc đóng góp của cá nhân thông qua thuế thu nhập.
Thứ hai, bắt nguồn từ nhu cầu tái phân phối thu nhập và đảm bảo công
bằng cho cư dân sống trong xã hội. Trong nền kinh tế tập trung, thu nhập của người dân khá thuần nhất nên không có sự phân biệt đáng kể về thu nhập và phân cực giàu nghèo. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế thị trường, phân phối thu nhập chủ yếu theo cơ chế thị trường, ai chiếm ưu thế về khả năng, chất lượng lao động, vốn và tư liệu sản xuất người đó sẽ có thu nhập cao. Vì vậy, thu nhập của các cá nhân trong xã hội có sự phân biệt rõ rệt, phân hóa giàu nghèo ngày càng nhanh. Để đảm bảo công bằng xã hội trong quá trình thực hiện chức năng của mình, Nhà nước sử dụng thuế thu nhập như một công cụ hữu hiệu trong việc tái phân phối thu nhập.
Thứ ba, thuế TNCN là công cụ để nhà nước quản lý và điều tiết nền kinh
tế của đất nước. Trong quá trình phát triển nền kinh tế, Nhà nước thường sử dụng nhiều công cụ khác nhau để điều tiết và quản lý nền kinh tế xã hội. Thuế TNCN là công cụ để nhà nước thực hiện chức năng đó. Thuế TNCN cũng là một chỉ tiêu quan trọng quy định về vấn đề tích lũy, đầu tư, tiết kiệm, phân bổ nguồn lực. Thông qua việc đánh thuế vào thu nhập mà nhà nước có thể điều tiết hoạt động kinh tế xã hội.
2. Khái niệm, đặc điểm của thuế thu nhập cá nhân:
Thuế TNCN có một số đặc điểm chung và một số đặc điểm riêng.
* Đặc điểm chung gồm một số những đặc điểm sau:- Thuế thu nhập là thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập thực tế phát
sinh theo từng lần hoặc theo một khoảng thời gian nhất định. Như vậy có thể hiểu thuế TNCN có đối tượng đánh thuế là thu nhập.
Tuy nhiên hiểu thế nào là “thu nhập” hiện nay chưa có cách hiểu chính
thức và có rất nhiều cách hiểu khác nhau cũng có thể hiểu “ thu nhập” là tổng giá
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, hội nhập nền kinh tế vai trò của thuế lại càng được khẳng định đặc biệt là thuế thu nhập. Năm 1900, Ủy Ban Thường Vụ Quố
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement