Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuonggio_langcam
#738042 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Pháp luật mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa
Pháp luật về mua bán hàng hóa qua Sở hàng hóa
Nguyễn Hữu Tinh

2
tốt nhất cho hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ngày càng
phát triển hơn nữa. Và đây cũng là lý do mà người viết chọn đề tài “Pháp luật
mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa” để nghiên cứu và tìm các hướng
giải quyết tốt nhất, hi vọng có thể là tài liệu tham khảo bổ ích.
2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài, mua bán hàng hóa qua sở giao dịch
hàng hóa là một hoạt động diễn ra từ rất lâu trên thế giới tuy nhiên với Việt
Nam nó là hoạt động tương đối mới mẻ. Vì vậy có nhiều vấn đề chưa được làm
rõ trong hình thức mua bán này. Do đó, đề tài sẽ đi sâu vào tìm hiểu các nội
dung cơ bản của hoạt động mua ban hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa theo
pháp luật hiện hành ở Việt Nam mà chưa đi sâu vào nghiên cứu từng vấn đề cụ
thể
3. Phương pháp nghiên cứu, đề tài được nghiên cứu dựa trên phương
pháp thu thập tài liệu có liên quan, tổng hợp thông tin, phân tích, so sánh thông
tin và đưa ra các đánh giá.
4. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các quan hệ xã hội phát sinh trong
hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa; các quy định của luật
doanh nghiệp về mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, cùng các văn
bản hướng dẫn như: Nghị định 158/2006/NĐ-CP, Thông tư 03/2009/TT-BCT,
Quyết định 0106/2011/QĐ-BCT, Quyết định 4361/2010/QĐ-BCT; thực trạng
hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
Với việc phân tích các quy định của luật và tình hình thực tế của hoạt
động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa người viết đã đưa ra một số
giải pháp mang tính định hướng nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách nhận
ra được các bất cập của hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch và tiến
Trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nước cùng nhu câu mua bán hàng hóa, nước ta đã trở thành thị trường tiềm năng để phát triển hoạt động mua bán hàng h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement