Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By noel_fukinou
#737995 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tuyển dụng công chức hiện nay
Bài tập cá nhân cuối kỳ Môn:Luật Hành chính
Khoa luật kinh tế
Nguyễn Lâm Sơn – KT32B016
2
Hòa.Trải qua các thời kỳ lịch sử khái niệm nay có nhiều thay đổi. Hiện nay công chức được hiểu là:những công dân Việt Nam được tuyển dụng ,bổ nhiệm,hoặc giao giữ một nhiệm vụ công cụ thường xuyên trong cơ quan Nhà nước,tổ chức chính trị,tổ chức chính trị xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân mà không phải là sỹ quan,hạ sỹ quan,quân nhân chuyên nghiệp,công nhân quốc phòng.
Tuyển dụng là một dạng hoạt động của quản lý hành chính Nhà nước nhằm
chọn được những cán bộ,công chức có đủ khả năng và điều kiện thực thi công việc trong các cơ quan Nhà nước. Tùy theo tính chất,chức năng,nhiệm vụ của từng loại cơ quan mà tiêu chuẩn,điều kiện,hình thức tuyển dụng có khác nhau. Tuyển dụng là khâu đầu tiên có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đội ngũ cán bộcông chức do đó cần phải tuân thủ những nguyên tắc chung nhất định và quy trình khoa học từ hình thức đến nội dung thi tuyển.
2. Vai trò của công chức trong nền hành chính quốc gia.
Nền hành chính theo nghĩa rộng là hoạt động quản lý, điều hành công việc của
mọi tổ chức Nhà nước cũng nhưu của các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội…theo chức năng,nhiệm vụ,điều lệ của từng tổ chức. hành chính nhà nước là hoạt động chính của của các cơ quan thực thi quyền lực Nhà nước để quản lý,điều hành các hoạt động trong các lĩnh vực đời sống xã hội theo pháp luật. Nền hành chính nhà nước có 3 yếu tố cấu thành đó là:
Thứ nhất,hệ thống thể chế để quản lý xã hội theo pháp luật,bao gồm hệ thống
các văn bản pháp luật là cơ sở để quản lý Nhà nước.
Thứ hai,cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của bộ máy hành chính các cấp,các
ngành từ chính phủ đến chính quyền cơ sở.
Thứ ba,đội ngũ cán bộ,công chức hành chính bao gồm những người thực thi
công vụ trong bộ máy hành chính công quyền, không kể những người lâu nay gọi là viên chức nhà nước nhưng làm việc ở các doanh nghiệp Nhà nước hoặc các đơn vị sự nghiệp,dịch vụ không thuộc bộ máy công quyền.
Như vậy cán bộ,công chức là một mắt xích quan trọng không thể thiếu của bất
kỳ nền hành chính nào. Đội ngũ này có vai trò thực thi pháp luật để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội,bảo đảm hiệu lực của đường lối thể chế của giai cấp cầm quyền. Tuy nhiên mục đích thực thi pháp luật ở mỗi nền hành chính khác nhau là không hoàn toàn giông nhau mà tùy thuộc vào chế độ chính trị,tính dân chủ…Khác với các nước tư sản công chức trong các nhà nước XHCN trước đây và ở nước ta hiện nay đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự,kỷ cương Nhà nước và bảo vệ lợi ích của quàn chúng lao động. Đội ngũ công chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật trong cuộc sống,quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với mục tiêu dân chủ Xã Hội Chủ Nghĩa.
Để khắng định được vai trò quản lý của mình,đội ngũ công chức phải tự xác
định được nhiệm vụ,nâng cao tri thức để đảm nhận công việc phục vụ sự nghiệp cách
Công tác tuyển dụng là bước đầu tiên để tuyển chọn được đội ngũ công chức có chất lượng cao,nhưng trong thời gian qua do chưa được quan tâm đúng mức nên chúng t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement