Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chocopie_babe
#737653 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu
Đại Học Luật Hà Nội
Bài Tập Lớn Học Kì Luật Dân Sự Việt Nam 1
2
Mở Đầu
Xã hội ngày càng phát triển, sự phân công lao động ngày càng thể hiện rõ rệt, theo đó mỗi người chỉ có thể đảm trách một mảng công việc nhỏ trong xã hội. Trong khi đó, nhu cầu của con người về vật chất, tinh thần ngày càng tăng và để thoả mãn nhu cầu đó thì các chủ thể tham gia các giao dịch khác nhau, trong đó có giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự được xuất hiện từ hai tiền đề; Tiền đề khách quan: cùng với sự ngày càng mạnh mẽ của xã hội, thì nhu cầu của con người ngày càng tăng từ đó nhu cầu trao đổi càng tăng. Lịch sử loài ngưòi đã chưng minh rằng xã hội không thể phát triển nếu không có trao đổi hàng hoá. Ngày nay, sự phát triên mạnh mễ của kinh tế- xã hội, các giao dịch đã trở thành công cụ hữu hiệu nhằm thoả mãn nhu cầu của con người. Tiền đề chủ quan: Tham gia giao dịch là nhằm thoả mãn nhu cầu của chính mình, do đó tham gia giao dịch thường trên tinh thần tư nguyện của chủ thể tham gia giao dịch đó. Nếu tham gia giao dịch đó không có sự tự nguyện của các chủ thể thì giao dịch đó thường là vô hiệu. Tuy nhiên ý chí của chủe thể không được trái với ý chí cả nhà nước thể hiện trong các quy định của pháp luật. Pháp luật quy định về giao dịch dân sự (GDDS) là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo ổn định giao lưu dân sự. Ngoài ra, thông qua các quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, như vậy nhà nước có thể kiểm soát các giao dịch dân sự nhằm đảm bảo lợi ích nhà nước, công cộng và cả lợi ích chính đáng của người dân là vô cùng quan trọng. Như vậy xem xét thấy tính vô hiệu của giao dịch dân sự là vấn đề quan trộng trong giao dịch dân sự lên bài làm của em xin làm về vấn đê sau “Giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu” do nhận thức của em còn hạn chế lên bài làm sẽ có nhiều sai sót mong thầy cô sẽ bổ sung và góp ý về bài làm của em. Em xin cảm ơn!
Pháp luật quy định về giao dịch dân sự (GDDS) là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo ổn định giao lưu dân sự. Ngoài ra, thông qua các quy định về điều kiện có hiệu l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement