Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By luungoclong_2
#737644 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Nghĩa vụ của người bảo lãnh tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành
Trường Đại Học Luật Hà Nội
Luật Dân Sự Module 2 Bài Tập Lớn Học Kì
2
LỜI NÓI ĐẦU
.
Pháp luật dân sự có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã
hội thuộc đối tượng điều chỉnh của LDS, vai trò này được thể hiện ngay trong
Điều 1 của BLDS năm 2005 khi xác định nhiệm vụ của BLDS. Theo đó, “ BLDS
có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của nhà
nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và độ an toàn pháp lý trong quan
hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân
dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”.
Ngày nay, dưới sự tác động mạnh mẽ của xu hướng “Quốc tế hóa toàn cầu”
đã tạo ra các mỗi giao lưu dân sự ở Việt Nam trở nên phong phú nhưng cũng rất
phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho các quan hệ dân sự, đặc biệt là các quan hệ
nghĩa vụ, nhu cầu áp dụng các BPBĐ trở nên thiết yếu. Các chủ thể khi tiến hành
giao kết hợp đồng đã ý thức được cần phải thiết lập BPBĐ thực hiện NVDS và
qua đó bảo vệ quyền lợi của mỗi chủ thể. Muốn áp dụng các BPBĐ có hiệu quả thì
sự hiểu rõ về lợi ích cũng như sự phù hợp của từng biện pháp đối với từng loại
giao địch là cần thiết.
Tìm hiểu về các BPBĐ, đặc trưng cơ bản của pháp luật về các BPBĐ thực
hiện NVDS là sự quy định trước trách nhiệm theo sự thỏa thuận của các chủ thể.
Theo quy định của BLDS có những BPBĐ sau: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký
cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp.
Trong phạm vi bài viết này, em xin đi sâu vào tìm hiểu làm rõ vấn đề: “Nghĩa
vụ của người bảo lãnh tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành”
Pháp luật dân sự có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của LDS, vai trò này được thể hiện ngay trong Điều 1
Dành riêng cho anh em Ketnooi, bác nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Nhóm Mods sẽ gửi tài liệu cho bạn qua hòm tin nhắn nhé.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online