Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By TheLiem_TheLiem
#737598 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: cách bảo vệ quyền sở hữu
2
 Quyền chiếm hữu:
Theo cách hiểu thông thường nhất thì chiếm hữu là sự nắm giữ, chi phối vật
về mặt thực tế. Điều 182 BLDS quy định: “ Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ,
quản lý tài sản”. Đó cũng là quyền kiểm soát, làm chủ và chi phối vật đó theo ý
chí của mình, không bị hạn chế và gián đoạn về thời gian ( Điều 184 BLDS).
Như vậy, BLDS đã coi chiếm hữu là một quyền năng, là một trong ba bộ
phận cấu thành quyền sở hữu.
 Quyền sử dụng:
Điều 192 BLDS quy định: “Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng,
hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản”. Nghĩa là, chủ sở hữu có quyền khai thác giá trị
của tài sản theo ý chí của mình bằng cách thức khác nhau nhằm thỏa mãn nhu cầu
về vật chất và tinh thần của bản thân miền là không gây thiệt hại và làm ảnh
hưởng đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của
người khác.
 Quyền định đoạt:
Điều 195 BLDS quy định: “Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở
hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó”.
Quyền định đoạt có thể thực hiện bằng hai cách: định đoạt về mặt thực tế hoặc
định đoạt về mặt pháp lý của tài sản.
- Định đoạt về mặt thực tế của tài sản: chủ sở hữu có quyền bằng hành vi
của mình làm cho tài sản không còn trong thực tế.
- Định đoạt về mặt pháp lý của tài sản: chủ sở hữu chuyền quyền sở hữu của
mình cho người khác thông qua giao dịch dân sự.
2. Bảo vệ quyền sở hữu.
Bảo vệ quyền sở hữu là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà nước.
Pháp luật được coi là công cụ sắc bén và hữu hiệu nhất trong việc bảo vệ quyền
sở hữu, bảo đảm cho chủ sở hữu thực hiện có hiệu quả và hợp lý các quyền năng
Quyền sở hữu là một trong những loại quyền dân sự cơ bản được pháp luật ghi nhận và bảo vệ. Bên cạnh việc ghi nhận các quyền của chủ sở hữu và người chiếm hữu h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement