Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Jose
#737582 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Công ty hợp danh, qui chế pháp lý thành lập và hoạt động
§Ò ¸n m«n häc ￿ C«ng ty hîp danh, qui chÕ ph¸p lý thµnh lËp vµ ho¹t ®éng
2
Tuy nhiên, những qui định của Luật Doanh nghiệp về thủ
tục thành lập, hoạt động cuả công ty hợp danh vẫn còn hạn chế,
loại hình doanh nghiệp này ở nước ta còn chậm phát triển. Do vậy
cần có sự hoàn thiện hơn nữa về chế độ pháp lý cũng như việc
thúc đẩy loại hình doanh nghiệp này phát triển rộng rãi ở nước ta.
Ngày 12-6-1999 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước ta thông qua ban hành trong đó qui định thủ tục thành lập, hoạt động của các loại hình doanh nghiệp như
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement