Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lovezenyvitkon
#737519 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Ký kết hợp đồng kinh doanh quốc tế
PHẦN NỘI DUNG
I> TỔNG QUAN VỀ HỢP KINH DOANH QUỐC TẾ
1)Khái niệm
Hợp đồng đơn thuần là sản phẩm cuối cùng của đàm phán th￿ương
l￿ợng giữa các bên tham gia. Hợp đồng phản ánh vị thế th￿ơng l￿ợng
của các bên trong quá trình đmf phán và ký kết hợp đồng.
Hợp đồng kinh doanh quốc tế là một cam kết bằng văn bản quya
định quyền lợi và trách nhiệm của các bên về hoạt động kinh doanh quốc
tế
2) Đặc điểm kinh doanh quốc tế
Hợp đồng kinh doanh quốc tế có những đặc đIểm sau:
- Là một cam kết giữa các bên có quốc tịch khác nhau trong lĩnh vực
kinh doanh quốc tế.Các bên tham gia giao kết hợp đồng phảI có t￿
cách pháp nhân theo quy định của luật phát.
- Th￿ờng chịu sự đIũu chính của hệ thống pháp luật, cả pháp luật trong
n￿ớc và pháp luật quốc tế.
- Th￿ờng trình bày theo cấu trúc đIũu khoản. Cờu trúc này tạo đIũu
kiện để các bên dễ dàng thấy đ￿ợc trách nhiẹem và quyền hạn trong
từng công việc cụ thể.
- Có tính chất phức tạp vì nó liên quan đến nhiều hệ thống pháp luật
khác nhau, phong tục tập quán kinh doanh quốc tế,sắc tháI văn hóa,
đIều kiện tự nhiên, kinh tế _xã hội, bối cảnh quốc tế…
3) Phân loại hợp đồng kinh doanh quốc tế
a. Căn cứ vào lĩnh vực kinh doanh, hợp đồng kinh doanh quốc tế gồm:
- Hợp đồng trong lĩnh vực đầu t￿ nh￿ hợp đồng liên doanh, hợ tác liên
doanh, xây d￿ng-kinh doanh-chuyển giao(BOT), xây dựng- chuyển
giao-kinh doanh(BTO)..
- Hợp đồng trong lĩnh vực th￿ơng mại quốc tế nh￿ hợp đồng xuất
khẩu, nhập khẩu, gia công quốc tế ..
Hoạt động kinh doanh quốc tế ngày nay diễn ra với quy mô ngàycàng lớn, nội dung ngày càng phong phú. Để cho các hoạt động hoạt kinh doanh này diễn ra thuận lợi,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement