Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tim_em56
#737154 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Cơ sở của việc ban hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
Cơ sở của việc ban hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 - Nhóm 1 Kinh tế 30A2 - HLU
2
LỜI MỞ ĐẦU
Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về thuế nhìn chung còn khá non trẻ và đi
sau các nước trên thế giới một khoảng cách rất dài. Trong quá trình đổi mới cơ
chế quản lý kinh tế của đất nước, hệ thống pháp luật nói chung và hệ thống pháp
luật về thuế nói riêng đã được chú trọng xây dựng, từng bước hoàn thiện; góp
phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, động viên mọi
nguồn lực tài chính vào ngân sách nhà nước. Mặc dù qua nhiều lần sửa đổi nhưng
Luật hiện hành vẫn còn một số hạn chế nhất định cần được khắc phục kịp thời.
Do đó, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình cải cách hệ thống
pháp luật về thuế, cần sửa đổi Luật để bao quát hết các đối tượng nộp thuế; các
khoản thu nhập chịu thuế; đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong căn cứ tính
thuế và đáp ứng kịp thời những yêu cầu thực tiễn đặt ra…
Với sự cần thiết trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế
hiện hành, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm – một trong những đạo luật
quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự thu hút cho môi trường đầu tư của một quốc
gia đã được Quốc hội nước ta thông qua vào năm 2008. Qua bài viết sau đây,
chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban
hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 để góp phần nhìn nhận hệ thống
pháp luật thuế Việt Nam trong điều kiện phát triển, hội nhập kinh tế.
Bài viết của chúng tôi ngoài các phần Mục lục, Lời mở đầu, Kết luận, Tài
liệu tham khảo thì nội dung chính bao gồm:
I. Tổng quan pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam;
II. Cơ sở của việc ban hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.
Với sự cần thiết trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện hành, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm – một trong những đạo luật quan trọng,
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement