Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyen_hoang
#737149 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Rủi ro pháp lý trong các doanh nghiệp Việt Nam
Rủi ro pháp lý trong các doanh nghiệp Việt Nam
Nhóm 3 – TM2 – K33
2
I – Rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp
1) Khái niệm rủi ro
-
Rui ro la gi? Rui ro là những biến cố bất ổn tác động lên lợi ích trong tương lai
mà không thể dự đoán chính xác. Rui ro la môt phân cua đâu tư va viêc hiêu rui ro la rât
quan trong cho Nha đâu tư. Cung giông như nhiêu ngươi, ban rât muôn nhân đươc lơi
nhuân tôt nhât tư khoan đâu tư cua minh ma không phai mât ngu hang đêm vi lo lăng.
Vây thi đâu tư cô phiêu co tôt không? Hay đâu tư vao trai phiêu thi tôt hơn? Điêu quan
trong la: bât kê ban đâu tư vao loai tai san nao, bao giơ cung co nhưng rui ro tiêm ân nhât
đinh, va ban cân phai nghiên cưu, cân nhăc trươc khi thưc hiên cac quyêt đinh đâu tư.
-
Rủi ro pháp lý: Rủi ro pháp lý là khả năng khách quan xảy ra sự sai lệch bất lợi
so với dự tính liên quan đến các quy định pháp luật. Rủi ro pháp lý là những sự kiện pháp
lý bất lợi xảy ra một cách bất ngờ gây nên những thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất cho
các doanh nghiệp trong quá trình học tập và thi hành luật. Từ khi Việt Nam chính thức
phát triển nền kinh tế theo hướng thị trường vào đầu thập niên 90, Chính phủ hoàn thiện
dần khung pháp lý cho các hoạt động chứng khoán và TTCK. Các hoạt động chứng
khoán, quỹ đầu tư chứng khoán và TTCK được Chính phủ điều chỉnh trong các văn bản
pháp lý ban hành vào năm 1998. Năm 2006, trước sự bùng nổ của thị trường chứng
khoán và việc gia nhập WTO của Việt Nam, nhiều văn bản pháp lý về thị trường chứng
khoán đã được Chính phủ ban hành như Luật chứng khoán, các nghị định hướng dẫn, quy
chế hoạt động... Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những rủi ro nhất định liên quan đến yếu tố
pháp lý như: sự phù hợp với các cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO, các quy định về
thuế đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chứng khoán, chế độ
kế toán quản lý quỹ, các chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán và
tài chính chưa đủ mạnh để có thể thu hút nhiều hơn các khoản vốn nhàn rỗi trong công
chúng vào nền kinh tê.
2) Phân loại rủi ro pháp lý
a)
Nguyên nhân chủ quan: yếu tố văn hoá, cách hành xử, thói quen coi nhẹ pháp
lý trong kinh doanh, xem nhẹ vai trò của luật sư, thiếu kinh nghiệm đàm phán, chọn
nhầm đối tác…
Mỗi quốc gia đều có hệ thống luật pháp của riêng mình. Nếu một nhà quản trị kinh doanh quốc tế chỉ thông hiểu pháp luật nước mình mà ít am tường hệ thống pháp l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement