Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By trangvasao9x
#735185 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra theo quy định của luật tố tụng hình sự Việt Nam
Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành luật tố tụng hình sự
Sinh viên thực hiện Lê Thị Thanh Hằng - HS27B
2
chủ nghĩa nghĩa duy vật lịch sử, đề tài còn sử dụng các phương pháp: so
sánh, lôgíc, phân tích, chứng minh và tổng hợp.
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
Mục đích:
Trên cơ sở làm rõ khái niệm quyền công tố và thực hành quyền công
tố, đi sâu phân tích các quy định của luật TTHS Việt Nam về thực hành
quyền công tố trong giai đoạn điều tra và thực trạng áp dụng những quy
định này, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành quyền
công tố trong giai đoạn điều tra.
Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu khái quát về quyền công tố, thực hành quyền công tố
nói chung và thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra nói riêng.
- Làm sáng tỏ phần nào ranh giới giữa hoạt động kiểm sát và hoạt
động thực hành quyền công tố của VKS trong giai đoạn điều tra.
- Đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động thực hành
quyền công tố trong giai đoạn điều tra.
5. Cơ cấu luận văn.
Đặt vấn đề.
Nội dung:
- Chương I: Khái niệm quyền công tố và thực hành quyền công tố
trong tố tụng hình sự.
- Chương II: Những hoạt động của Viện kiểm sát khi thực hành
quyền công tố trong giai đoạn điều tra.
- Chương III: Thực trạng thực hành quyền công tố trong giai đoạn
điều tra và những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành quyền công tố
trong giai đoạn này.
Kết luận.
Do thời gian và trình độ nghiên cứu hạn chế, luận văn không tránh
khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong được sự đóng góp ý kiến của các
chất lượng thực hành quyền công tố ở giai đoạn điều tra chưa ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ của VKS; còn xảy ra tình trạng bỏ lọt tội phạm, có trường hợp là
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement