Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kakapyl
#731169 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN – QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG - PHÂN BIỆT GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Viết tắt
Viết đầy đủ
CTCP
Công ty cô phân
ĐHĐCĐ
Đai hôi đông cô đông
HĐQT
Hôi đông quan tri
LDN
Luât doanh nghiêp
GCNĐKKD
Giây chưng nhân đăng ki kinh doanh
TTCK
Thi trương chưng khoan
IPO
Phat hanh cô phân lân đâu tiên
VFM
Công ty Quản lý quỹ đâu tư chưng khoan Việt Nam
SVC
CTCP Dịch vụ Sài Gòn - Savico
VIPCO
Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu
WB
Ngân hàng thế giới World bank
ASIC
Uy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia
TNHH
Trach nhiêm hưu han
Công ty cổ phần là lọai hình doanh nghiệp phức tạp nhất trên thế giới và mới xuất hiện ở Việt Nam trong vòng một thập kỉ trở lại đây - chủ yếu kể từ khi nước ta
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement