Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Swithin
#731150 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Quốc hội- cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã họi chủ nghĩa Việt Nam
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
2
Quyền lực nhà nước là sức mạnh của nhà nước có thể bắt các chủ thể khác
trong quốc gia ( các tổ chức, cá nhân, giai cấp, tầng lớp) phải phục tùng ý chí của
nó. Nhờ có quyền lực này mà nhà nước có đủ khả năng làm dịu xung đột ấy
trong vòng “trật tự”. Cũng nhờ có quyền lực đó mà nhà nước có thể thực hiện và
bảo vệ được quyền lợi và địa vị thống trị của giai cấp thống trị, có thể điều hành,
tổ chức và quản lý xã hội, làm cho xã hội phát triển theo chiều hướng như mong
muốn. Quyền lực chỉ do các cơ quan nhà nước thực hiện, và nó được phân chia
cho các cơ quan đó. Quốc hội chính là cơ quan quyền lực nhà nươc cao nhất, giữ
vị trí quan trọng hàng đầu trong tổ chức bộ mấy nhà nước ta.
II/ Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất
Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, Quốc hội thay mặt nhân dân thực
hiện quyền lực Nhà nước thống nhất. Tính quyền lực nhà nước của Quốc hội thể
hiện ở thẩm quyền của Quốc hội và được cụ thể hoá thành các chức năng và
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội được Hiến pháp quy
định. Trong Hiến pháp năm 1946, thẩm quyền của Quốc hội được quy định
chung tại Điều 23 là “Nghị viện nhân dân giải quyết mọi vấn đề chung cho toàn
quốc, đặt ra các pháp luật, biểu quyết ngân sách, chuẩn y các hiệp ước mà Chính
phủ ký với nước ngoài”. Ngoài quy định chung tại Điều 23, nhiệm vụ và quyền
hạn của Nghị viện còn được thể hiện tại Điều 25 “Nghị viện không chỉ thay mặt
cho địa phương mình mà còn thay mặt cho toàn thể nhân dân”; Nghị viện nhân
dân có quyền bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước tại Điều 45; bầu cử Thủ tướng và các
bộ trưởng tại Điều 47 và chế độ trách nhiệm của Thủ trưởng, bộ trưởng trước
Nghị viện nhân dân tại Điều 54.
Khác với nghị viện Tư sản, Quốc hội nước ta thực sự thay mặt cho ý chí, lợi ích của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Đó là cơ quan
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement