Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lo_lem_he_pho_2810
#731119 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Chế độ chịu trách nhiệm của công ty và thành viên của công ty hợp danh
Chế độ chịu trách nhiệm của công ty và thành viên của công ty hợp danh
2
Lịch sử hình thành công ty hợp danh trên thế giới
Như bất kì một hiện tượng kinh tế xã hội nào khác của công ty nói chung và công
ty hợp danh nói riêng ra đời, tồn tại và phát triển trong những điều kiện xã hội nhất
định. Khi xét xử lịch sử hình thành công ty hợp danh không chỉ xét xử sự xuất hiện của
nó với ý nghĩa là sự ghi nhận của pháp luật từng quốc gia, mà phải xem xét nó với ý
nghĩa là sự ghi nhận của pháp luật từng quốc gia, mà phải xem xét nó trong tổng hòa
với các mối quan hệ xã hội và trong mối liên hệ với các loại hình công ty khác trong
lịch sử.
Sự ra đời của công ty nói chung và công ty hợp danh nói riêng là một tất yếu, thể
hiện quy luật khách quan của nền kinh tế hài hòa. Nó không chỉ đáp ứng được nhu cầu
của các nhà đầu tư mà còn là mô hình phù hợp với sự mềm dẻo, năng động của các hoạt
đông kinh tế và tính khốc liệt của các hoạt động cạnh tranh. Công ty hợp danh đã “ hạn
chế” được nguy cơ rủi ro cao của chế độ trách nhiệm vô hạn mà 1 người phải tự ghánh
chịu bằng cách phân tán, chia sẻ rủi ro cho nhiều người.
Tóm lại, sự hình thành và phát triển công ty hợp danh có những đặc trưng riêng.
Có thể khẳng định rằng công ty hợp danh là sản phẩm do các thương gia tạo lập, thực
tiễn khách quan đã minh chứng rằng, sự ra đời của loại hình công ty này là phù hợp,
đáp ứng có hiệu quả yêu cầu của các nhà đầu tư. Nhà nước đã qui định sự tồn tại của
công ty hợp danh bằng các qui chế pháp lý điều chỉnh riêng và ngày một hoàn thiện.
Công ty hợp danh là một dạng của công ty đối nhân là một loại hình doanh
nghiệp phổ biến ra đời sớm so với các loại hình công ty khác ở các nước có loại hình
kinh tế thị trường phát triển, nhưng đối với Việt Nam vấn đề này có thể đã tồn tại trong
thực tế nhưng lại hoàn toàn mới mẻ đối với khoa học pháp lý.
B. Nội dung
I. Khái niệm và đặc điểm về công ty hợp danh
Trên thế giới công ty hợp danh được pháp luật ghi nhận là một loại hình đặc
trưng của công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên ( đều là cá nhân và là
Công ty hợp danh là một loại hình công ty phát triển cũng khá sớm trên thế giới. Ở Việt Nam, công ty hợp danh được thừa nhận là một chủ thể kinh doanh trong luạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement