Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1043229 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
I. Ý nghĩa
Nhiệt độ chớp cháy trong một mức độ nào đó đặc trưng cho tính dễ cháy của
sản phẩm dầu mỏ. Dựa vào nhiệt độ chớp cháy ta có thể biết được đặc tính của
hidrocacbon có trong thành phần của nó cũng như sự có mặt của các cấu tử nhẹ.
Hidrocacbon có nhiệt độ sôi cao thì điểm chớp cháy cao và ngược lại,
hidrocacbon có nhiệt độ sôi thấp thì điểm chớp cháy thấp.
Điem bốc cháy của hỗn hợp hơi sản phẩm cháy cốc kín với không khí chỉ xảy
ra khi đủ nồng độ tối thiểu xác định cua rơi sản phẩm dầu mỏ trong không khí,
nồng độ đó tương ứng với giới hạn nổ dưới.
Điểm chớp cháy cốc hở lớn hơn điểm chớp cháy cốc kín, sự chênh lệch giữa
hai điểm chớp cháy này vào khoảng vài chục độ. Khi gia nhiệt sản phẩm dầu
mỏ trong cốc hở, hơi của nó khuếch tán ra môi trường xung quanh, hơi cháy bị
loãng ra nên điểm chớp cháy của sản phẩm dầu mỏ trong cốc kín có nhiệt độ
thấp hơn trong cốc hở.
II. Định nghĩa
Điểm chớp cháy cốc kín là nhiệt độ thấp nhất tại điều kiện tiêu chuẩn
760mmHg hay 101,3 kPa mà ở đó hỗn hợp của hối mẫu và không khí trên bề
mặt cốc kín bị chớp cháy khi đưa ngọn lửa thử qua bề mặt chất lỏng và lập tức
lan kháp bề mặt mẫu.
III. Nguyên tắc
Mẫu được đun nóng trong cốc kín với tốc độ gia nhiệt chậm, đều khuấy Liên
tục. Mở lỗ trên nắp và đưa ngay ngon lửa nhỏ qua mặt cốc với khoảng thời gian
nhất định đồng thời ngừng khuấy. Nếu hỗn hợp hợp của mẫu và không khí trên
bề mặt mẫu chớp cháy và ngay lập tức lan truyền khắp mặt thoáng khi có ngọn
lửa đi qua, nhiệt độ ứng với thời điểm đó là điểm chớp cháy cốc kín.
IV. Tiến hành thí nghiệm
công cụ thí nghiệm:
1. Cốc kim loại có nắp
2. Hộp đựng cốc kim loại
3. Vỏ bọc công cụ kèm bếp điện
4. Bộ phận ngòi lửa
5. Dây khuấy nối với cánh khuấy
6. Tay quay có lò xo để mở cửa châm lửa trên bề mặt cốc kim loại
7. Nhiệt kế

Các thao tác:
• Cho sản phẩm dầu mỏ Cần nghiên cứu của cốc kim loại đến ngấn quy định
• Lắp đặt công cụ như hướng dẫn
• Tăng nhiệt độ của cốc nhờ biến thế.
• Khuấy trộn nhẹ nhàng nhờ dây khuấy (5)
• Với các sản phẩm dầu mỏ có điểm chớp cháy dự kiến từ 50-150 °C thì tốc
độ gia nhiệt tăng từ 5-8 °C / phút.
• Từ 150 °C trở lên thì tốc độ gia nhiệt từ 10-12 °C / phút
• Khi cách điểm chớp cháy tự kiến khoảng 30 °C thì giảm tốc độ gia nhiệt
còn 2 °C / phút và bắt đầu thử điểm chớp cháy bằng cách quay tay vặn (6) để
đưa ngòi lử tiếp xúc với lỗ cháy đặt trên nắp máy.
• Việc thử chớp cháy cứ tăng nhiệt độ lên 1 °C thử lại 1 lần với mẫu hừ có
điểm chớp chá dưới 150 °C và 2 °C lại thử 1 lần đối với mã có điểm chớp
cháy trên 150 °C.
• Thử Liên tục cho đến khi xuất hiện ngọn lửa màu xanh lại tắt ngay, nhiệt độ
lúc đó là điểm chớp cháy cốc kín.
• Tiếp tục tăng nhiệt độ lên 1-2 °C nữa và lại thử, nếu không thấy xuất hiện
ngọn lửa thì thí nghiệm coi như sai và làm lại.
• Đối với mẫu thử chưa biết điểm chớp cháy thì phỉ làm thí nghiệm thăm cò
bằng cách nâng nhiệt lên với tốc độ 4 °C / phút và sau 4 °C lại thử 1 lần.
• Sai số cho phép: nếu điểm chớp chá lớn hơn 104 °C thì sai lệch không quá
5,5 °C và nếu nhỏ hơn 104 °C thì sai lệch không quá 2 °C.
V. Tiến hành thực tế và kết quả thí nghiệm
Ngày làm thí nghiệm: 30/10/2012
Tên mẫu dầu:
Mã hiệu:
Điểm chớp cháy cốc kín đo được, °C:
Lần thứ 1: 160 °C
Lần thứ 2: 158 °C
Lần thứ 3: 158 °C
Đo nhiệt độ chớp cháy cốc kín là nhiệt độ thấp nhất mà mẫu hỗn hợp hơi mẫu
và không khí trên bề mặt cốc bị chớp cháy khi đưa ngọn lửa qua nên ta có thể
kết luận nhiệt độ chớp cháy của mẫu trên là T = 158 °C
VI. Nhận xét:
- Ta có thể xác định chính xác được đưa nhiệt độ chớp cháy của hỗn hợp nếu
tiến hành theo cách sau:
• Sau lần thứ nhất có thể xác định ánh chừng nhiệt độ chớp chá của mẫu là
158 °C.
• Lần thứ 2 chỉ thử nhiệt độ chớp cháy ở những điểm có nhiệt độ gần 158 °C
để có thể thu được nhiệt độ chớp cháy nhỏ hơn.
• Lần thứ 3 chỉ thử nhiệt độ chớp cháy ở thấp hơn 158 °C như 157 °C nhưng
giá trị này không thỏa mãn. Tiếp tục thử thì nhận thấy nhiệt độ chớp chá tăng
lên 158 °C.
• Chú ý thời gian gia nhiệt phải đủ lâu để tạp được trạng Thái cân bằng lỏng -
hơi giữa các lần thử.
- Giải thích phương pháp đo:
• Thời gian đủ lâu để đạt được cân bằng lỏng hơi ứng với nhiệt độ tại mỗi lần
thử để đảm bảo kết quả thử được chính xác. Vì Tcc phụ thuộc vào hàm lượng
hơi nguyên liệu, mà hàm lượng này chỉ đặc trưng cho nhiệt độ tại thời điểm
đo khi đạt trạng Thái cân bằng lỏng hơi. Nếu khi chưa đạt được trạng Thái cân
bằng lỏng hơi mà đi xác định nhiệt độ chớp cháy này luôn lớn hơn Tcc thực tế.
• Chỉ tiến hành đo nhiệt độ chớp cháy ở giá trị nhỏ hơn Tcc xác định ở lần đo
ước. Số lần đo càng ít càng tốt vì khi tiến hành đo thì làm bay hơi một phần
hơi ra môi trường ngoài, oxi hoá một phần hơi nguyên liệu.
- Các yếu tố có thể ảnh hưởng tới độ chính xác của phép đo:
• Nhiệt độ và ấp suất của môi trường.
• Gió tự nhiên hay do quạt trong phòng thí nghiệm
• Do công cụ đo và thao tác thiếu chính xác, chuyên nghiệp của người tiến
hành.
VII. XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP CHÁY CỐC KÍN - ASTM D 56
1. Phạm vi áp dụng
Phương pháp xác định điểm bắt cháy cốc kín của sản phẩm dầu mỏ bằng thiết
bị cốc kín Pensky-Martens, áp dụng cho khoảng nhiệt độ 40 – 360 °C.
Quy trình này áp dụng cho nhiên liệu chưng cất: diesel, dầu hoả, nhiên liệu
turbin, dầu nhờn mới và các chất lỏng dầu mỏ đồng nhất.
2. Mục đích và ý nghĩa
Dùng để phát hiện các chất dễ bay hơi và dễ cháy nhiễm trong các sản phẩm
dầu mỏ. Nó đánh giá hàm lượng các cấu tử nhẹ có trong các mẫu sản phẩm, từ
đó áp dụng vào vấn đề bảo quản, vận chuyển và bảo đảm an toàn.
3.Tóm tắt phương pháp.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement