Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By saobang_no01
#1037382

Download miễn phí Đề tài Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả CTRCN và CTNH tại Khu công nghiệp Tân Bình từ nay đến năm 2020

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN

 

1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1

1.2 Mục tiêu đề tài 3

1.3 Nội dung nghiên cứu 4

1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 4

1.5 Phương pháp nghiên cứu 5

1.6 Ý nghĩa đề tài 6

CHƯƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

2.1 Các khái niệm liên quan đến Chất thải rắn công nghiệp

và Chất thải nguy hại 7

2.1.1 Các khái niệm 7

2.1.2 Phân loại 8

2.2 Các cơ sở lý thuyết về Thuyết sinh thái công nghiệp 10

2.2.1 Trao đổi chất công nghiệp (Industrial Metabolism) 10

2.2.2 Hệ sinh thái công nghiệp (Industrial Eco-system) 12

2.3 Khái niệm về kinh tế chất thải 14

2.3.1 Khái niệm 14

2.3.2 Các nguyên lý cơ bản của kinh tế chất thải 15

2.4 Các qui định pháp luật liên quan đến vấn đề quản lý

CTRCN & CTNH trong KCN 17

2.4.1 Các văn bản pháp quy 17

2.4.2 Các yêu cầu của Luật làm cơ sở thực hiện đề tài 19

2.5 Tình hình quản lí chung CTRCN & CTNH tại các

 Khu Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 20

2.5.1 Tình hình phát sinh CTRCN& CTNH tại các KCN-KCX 21

2.5.2 Công tác quản lí và xử lí CTRCN & CTNH 24

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ác cơn sở sản xuất khác bên ngoài khu công nghiệp và môi trừơng tự nhiên
Mô hình xây dựng không nhằm đạt tính can bằng vật chất giữa các nhà máy cho và nhận phế liệu mà tập trung vào mối quan hệ trao đổi chấtthải giữa các nhà má. Chương trình trao đổi chất thải mang lại lợi ích kinh tế và môi trường theo hướng : giảm khai thác nguồn tài nguyên mới, giảm sự tiêu tốn năng lượng
để so chế vật liệu, giảm lượng chất thải chôn lấp và giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường do chất thải.
Sự có mặt của trung tâm trao đổi chất thải trong khu công nghiệp sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như:
Là nguồn cung cấp thông tin cập nhật, chính xác, để liên lạc giữa các cơ sở chất thải và các cơ sở cần chất thải
Là nhà máy sơ chế, tái chế chất thải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường
Hạn chế được rủi ro và giảm chi phí vận chuyển chất thải bên ngoài khu công nghiệp
Là chiếc cầu nối giữa các cơ sở sản xuất trong KCN, nên Trung tâm trao đổi chất thải đóng vai trò quan trọng quyết định sự hình thành và tồn tại KCN sinh thái.
4.2.2.2 Thứ tự xây dựng mô hình
Bước 1: Nghiên cứu và xem xét thị trường chất thải hiện có giữa các nhà máy trong KCN với bên ngoài
Bước 2: Phát triển kế hoạch/hướng dẫn về việc trao đổi, tái chế chất thải giữa các ngành công nghiệp với nhau.
Bước 3: Thực hiện kế hoạch chuyển đổi, tái sử dụng chất thải giữa các ngành
Bước 4: Giám sát nhưng cải tiến và lập kế hoạch mỡ rộng những chương trình đã thực hiện tố
4.2.3 Tiềm năng trao đổi chất thải rắn tại KCN TânBình
4..2..3.1 Hiện trạng xử lý chất thải của các doanh nghiệp trong KCN TB
Thành phần khối lượng, hình thức xử lí CTRCN của các cơ sở sản xúât trong KCN Tân Bình theo ngành nghề công nghiệp được trình bày tóm tắt trong bảng sau
Bảng 4.3 Hình thức trao đổi Chất thải rắn công nghiệp trong KCN Tân Bình
TÊN DOANH NGHIỆP/ CƠ SỞ
TÊN CHẤT THẢI
LƯỢNG THẢI
ĐƠN VỊ
HÌNH THỨC XỬ LÝ
CTY QD BAO BÌ
TIẾN TÚÂN
bao bì, phế liệu pp
120
tấn/ năm
Thuê công ty xử lý
phế liệu pet/ pe
120
tấn/ năm
Thuê công ty xử lý
giấy carton
25
tấn/ năm
Thuê công ty xử lý
Thùng sắt
365
tấn/ năm
Thuê công ty xử lý
dung môi, cặn bẩn
480
tấn/ năm
Thuê công ty xử lý
giè máy lau trục
100
tấn/ năm
Thuê công ty xử lý
gỗ ballet
150
tấn/ năm
Thuê công ty xử lý
CTY TNHH BAO BÌ
NHỰA TẤN THÀNH
Màng phế liệu
15
tấn/ năm
Thuê công ty xử lý
nhưa phế liệu
25
tấn/ năm
Thuê công ty xử lý
Giẻlau
1.5
tấn/ năm
Thuê công ty xử lý
Thùng phuy
78
tấn/ năm
Bán phê liệu
hạt nhựa
5
tấn/ năm
Tái sử dụng
dầu nhớt
100
L /năm
Thải chung rác sinh hoạt
mực in
4.5
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
bùn thải
2
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
CTY TÂN HÂN VƯƠN
giấy Carton
120
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
bao bì chứa hoá chất
60
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Thạch cao
60
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
giấy nhám
300
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Nhựa các loại( pp,pa,aps)
30
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
CTY NN GMT
Thùng giấy
50
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
CTY GULIVER
vải vụn
50
KG
Thải chung rác sinh hoạt
ny lon
50
KG
Thải chung rác sinh hoạt
CTY QD MEBIPHAT
Thùng carton
0.5
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Vỏ nhựa
0.5
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
bao bì đựng hóa chất
0.3
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Bùn thải
0.2
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ VÀ GIA CÔNG CÁC VẬT LIỆU KIM LOẠI
CTY NN JINGGONG
sắt thép
12
tấn/ năm
Bán phế liệu
Giẻ lau
1.5
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Găng tay
2
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
CTY TNHH LIÊN HOA
Thép vụn
8
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Giẻ lau
12
tấn/ năm
Thuê công ty xử lý
CTY NN HWATA VINA
Inox vụn
12
tấn/ năm
Bán phê liệu
CTY YU TECH VN
Nhớt thải
600
L/năm
Sơân khô
120
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Thùng phuy
100
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
vụn nhôm vụn sắt
150
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
phôi kim loại
160
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
CTY NN TUYẾT SƠN
bao bì chứa hoá chất
60
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Hoá chất
80
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Thạch cao
54
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
giấy nhám
2400-3600
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
bao bì chứa hoá chất
300
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
giẻ lau máy lau trục
0.3
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Vũn nhọm, vụn sắt
15
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
CTY NN C.N.D
Vỏ chai keo
2
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
DNTN MƯỜI HỢI
Xỉ than
29
tấn/ năm
CTY TNHH PHONG THẠNH
Phôi sắt
50
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Decan phế thải
70
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
CTY LD THÁI HÀ
nến công nghiệp
1
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
thuỷ tinh vụn
0.8
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
giấy các loại
1.9
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
VẢI VỤN
1.5
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
NHỚT THẢI
2
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
CTY CP CƠ KHÍ LỮ GIA
Sắt thép
5
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Xỉ kẽm
4.5
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
CTY CƠ KHÍ HOÀNG HÀ
Mực in
0.5
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
Nhớt thải
100
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
NAOH 98%
150
tấn/ năm
Thải chung rác sinh hoạt
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GIẤY VÀ GỖ
CTY TNHH PAICHEN
Gíây vụn
120
tấn/ năm
Bán phế liệu
CTY Á CHÂU
Gỗ phế phẩm
240
tấn/ năm
Bán phế liệu
Mạc cưa
40
tấn/ năm
Bán phế liệu
diem sinh vun
6
tấn/ năm
thải chung rác sinh hoạt
nhựa phế phẩm
10
tấn/ năm
Tái sử dụng
CTY QD SAPACO
giấy k đạt tiêu chuẩn
260
tấn/ năm
Tái sử dụng
Bao bì phế thải
15
tấn/ năm
thải chung rác sinh hoạt
CÔNG NGHIỆP MAY MẶC VÀ GIÀY DA
CTY TNHH AN LINH
vải vụn
60
Thải chung rác sinh hoạt
Carton
30
Thải chung rác sinh hoạt
Bao Nilon
12
Thải chung rác sinh hoạt
Lõi chỉ
5
Thải chung rác sinh hoạt
Vải lau
0.8
Thải chung rác sinh hoạt
CTY TNHH VINH THÔNG
chất thải nhựa
120
Thuê công ty xử lý
chất thải cao su
118
Thuê công ty xử lý
giấy phế thải
125
Thuê công ty xử lý
thùng thiếc chứa keo
100
Thuê công ty xử lý
vải phế thải
24
Thuê công ty xử lý
DNTN GIÀY Á CHÂU
Mạc cưa
20
Thải chung rác sinh hoạt
Gỗ vụn
90
Thải chung rác sinh hoạt
Thùng keo
95
Thải chung rác sinh hoạt
vải vụn
5
Thải chung rác sinh hoạt
DN MAY CỰ LỰC
Bùn thải
60
Thải chung rác sinh hoạt
Dầu nhớt
12
Thải chung rác sinh hoạt
bao bi đựng hóa chất
36
Thải chung rác sinh hoạt
giẻ lau
24
Thải chung rác sinh hoạt
bóng đèn 1.2m hư
0.6
Thải chung rác sinh hoạt
CTY TNHH ĐỨC PHÚC
Gíây vụn
10
Bán phế liệu
Nion
1.2
Bán phế liệu
Vải chỉ thừa
5.9
Bán phế liệu
Bụi sợi
1.5
Bán phế liệu
NGÀNH DỆT NHUỘM
CTY TNHH HOA TIẾN
xỉ than
60
Bán phế liệu
lõi chỉ
3.6
Thải chung rác sinh hoạt
bùn thải
1
Thải chung rác sinh hoạt
thung nhua
0.5
Thải chung rác sinh hoạt
nhớt thải
50
Bán phế liệu
dâù tải nhiệt
600
Trả công ty
TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH
Vải vụn
30
Bán phế liệu
nhớt thải
360
Thải chung rác sinh hoạt
THƯƠNG MẠI VIỆT
 Bao bì, giẻ lau
12
Thải chung rác sinh hoạt
 Phôi sắt
25
Bán phế liệu
NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ
CTY NN GLOBAL
Polyetylen
0.3
Thải chung rác sinh hoạt
PVC
0.7
Thải chung rác sinh hoạt
Dây điện
0.38
Thải chung rác sinh hoạt
Carton
2
Thải chung rác sinh hoạt
bao bi đựng hóa chất
2.5
Thải chung rác sinh hoạt
Gỉe lau
1
Thải chung rác sinh hoạt
CTY TNHH FPT
NHƯẠ, PLASTIC, NILON
2
Bàn phế liệu
SẮT, KIM LOẠI
0.48
Bàn phế liệu
MOUSE, XOP
0.36
Bàn phế liệu
GIẺ LAU
0.3
Bàn phế liệu
BÌNH MỰC
0.1
Bàn phế liệu
MỰC IN
0.1
Bàn phế liệu
NGANH THUC PHAM
Dàu nhớt cặn
42
Thuê công ty xử lý
Rác dầu mỡ
32.8
Thuê công ty xử lý
CTY VN ACECOOK
Bao bì và thùng
1.2
Thuê công ty xử lý
Mực in
1.5
Thuê công ty xử lý
DTTN THÀNH NGUYÊN
Bao bì phế phẩm
2
Thải chung rác sinh hoạt
Rác dầu mỡ
300
Thải chung rác sinh hoạt
Dầu nhớt cặn
1.2
Thải chung rác sinh hoạt
CTY TNHH THÀNH MỸ
Bột bị chua
2
Thải chung rác sinh hoạt
Xác củ mì,củ sắn
2.5
Thải chung rác sinh hoạt
Bao bì đựng hóa chất
Thải chung rác sinh hoạt
Số liệu trình bày là tổng hợp kết quả khảo sát từ nhiều đợt khác nhau theo thống kê từ kết quả các đợt phối hợp điều tra khảo sát chất thải của trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Sở Tài Nguyên & Môi Trường và Hepza cũng như số liệu do nhà máy cung cấp theo phiếu điều tra. Kết quả khảo sát trên 37 doanh nghiệp có phát sinh CTRCN và CTNH. Từ số liệu thống kê cho thấy đa số các doanh nghiệp đều thải bỏ chất thải rắn công nghiệp và CTNH chung với chất thải sinh hoạt, chưa có sự phân loại. Trong đó chỉ có 10/42 doanh nghiệp đã trao đổi CTRCN với các cơ sở thu mua và tái chế phê liệu bên ngoài khu công nghiệp. Mặc dù, quá trình trao đổi chất thải với các cơ sở bên ngoài KCN đã giúp giải quyết vấn đề rác thải công nghiệp cho các nhà máy, nhưng hoạt động này cũng có mặt hạn chế như sau:
Hạn chế quá trình trao đổi chất thải giữa các nhà máy trong KCN
Rủi ro trong quá trình vận chuyển chất thải từ KCN tớ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement