Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By gd_tt
#1037233

Download miễn phí Đề tài Tính toán kết cấu cho bê tông cốt thép

CHƯƠNG 1 Trang

KIẾN TRÚC-HỆ CHỊU LỰC 1

 

1. Sự cần thiết đầu tư 2

2. Sơ lược về công trình 2

3. Giải pháp mặt bằng và phân khu chức năng 2

4. Giải pháp đi lại 3

5. Đặc điểm khí hậu – khí tượng – thủy văn tại Tp. HCM 3

6. Các giải pháp kỹ thuật 4

7. Hệ thống thoát rác 4

8.Phân tích hệ chịu lực 4-8

 

CHƯƠNG 2

TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 9

 

2.1. Lựa chọn sơ bộ kích thước các bộ phận sàn 10

2.2. Xác định tải trọng tác dụng lên bản sàn 14

2.3. Tính toán các ô bản sàn 17

2.4. Tính toán biến dạng (độ võng) 26

CHƯƠNG 3

TÍNH TOÁN CẦU THANG BỘ 27

 

3.2. Xác định kích thước cầu thang tầng điển hình 28

3.3. Tính toán tải trọng tác dụng 30

3.3. Tính toán bản thang 32

3.4. Tính toán dầm chiếu nghỉ 35

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


óng thích hợp.
MẶT CẮT ĐỊA CHẤT
6.2 THIẾT KẾ MÓNG CỌC:
6.2.1CHỌN CHIỀU SÂU ĐẶT ĐÀI :
Chọn chiều sâu đài cọc dựa theo điều kiện cân bằng lực ngang với áp lực bị động phía sau đài
Df > 0.7 hmim
Trong đó
Giả thiết : b=2 m
j : góc ma sát trong của lớp đất dưới đài (j = 4o 7)
g’ : Dung trọng đẩy nổi của lớp đất = 20 kN/ m3
H : áp lực ngang =13T =130 Kn
tg(45o-4o 7/2) = 0.85
Ta chọn chiều sâu đặt móng là 1.6 m. (sau đó kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang)
6.2.2 CHỌN CỌC ,CHIỀU DÀI CỌC ,CẠNH CỌC :
-Chọn cọc có tiết diện ngang là 30x30 cm
-Chọn bê tông Mác 300 có Rn =130 kg/cm3
-Địa chất sử dụng thiết kế cọc là 30 m, chiều dài cọc là 25 m ,chiều dài đập đầu cọc là 0.8 m và chiều dài ngàm là 0.1 m .
- Chia cọc thành 3 đoạn (2 đoạn 8m,1đoạn 9m),nối với nhau bằng bảng thép hàn.
- Chọn thép trong cọc là 4f18 = 10.18 cm2 , Ra =2800 kg/cm2
- Mũi cọc được gia cường thêm thép f20.Thép đai ở đầu cọc được bố trí thép đai f6a = 50-100 mm .Giữ thì bố trí a= 200 mm.
6.3 TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC:
6.3.1. TÍNH SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO VẬT LIỆU:
Pvl = j(Rb.Ap +Rs.Fa)
Trong đó : lo = 0.7x24.1 = 16.87 m ( đầu ngàm và đầu khớp )
Ap =30x30 cm2
Rn =130 daN/cm2
Ra =2800 daN/cm2
Fa = 10.18 cm2
Lo/b = 16.87/0.30 = 55.7 -> j = 0.84
Pvl =0.84x(130x302 +2800x10.18 ) = 1222.23 kN
6.3.2 SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO ĐIỀU KIỆN ĐẤT NỀN:
a. Theo chỉ tiêu cơ lí:
Trọng đó : ktc hệ số an toàn = 1.65
m : hệ số làm việc của cọc trong đất =1
mr : hệ số điều kiện làm việc của đất ở mũi (A3 205-1998) lấy = 1.
mf : hệ số làm việc của đất ở mặt bên cọc , đối với đất các lấy bằng 1
qp : cường độ chịu tải ở mũi cọc với h = 29 m, lớp đất 6 ta suy ra được giá trị qp = 3800 KN/m2 ( tra bảng A1 TCXD 205-1998 ).
Ap : diện tích mũi cọc 0.30x0.30 =0.09 m2
U : chu vi của cọc : =(0.30+0.30)x2 = 1.2 m .
li : chiều dài lớp đất thứ i tiếp xúc với mặt bên của cọc.
fi :cường độ chịu tải mặt bên của cọc .
Tra bảng A2 205-1998 ta được: f2 = 6 kN/m2 ;f3 = 40.6 kN/m2;f4 = 79 kN/m2
f5 = 32 kN/m2; f6 = 63 kN/m2
tính Ĩfsi.li = 6x5.6+40.6x9+79x2.5+32x4.9+63x1 = 913.8 kN/m2
-> Qu = 1x (3800x0.09+1.2x1x913.8) = 1603.6 kN/m2
kN
b. Xác định sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cường độ đất nền:
FSs = hệ số an toàn cho phần ma sát mặt bên = 2
FSp = hệ số an toàn mũi cọc =3
Ks = 1.4Ko =1.4(1-sinj)
d’: ứng suất hữu hiệu tại độ sâu trung bình = h.g’
fs2 = 7.89 +1.4(1-sin4.07).(4.83x3.3)tg(4.07)= 9.48 kN/m2
fs3 = 1.59 +1.4(1-sin14.8).(4.83x5.6+9.3x4.5)tg(14.8)=34.67 kN/m2
fs4 = 2.75 +1.4(1-sin28.7).(4.83x5.6+9.3x9+9.5x1.25)tg(28.7)=60.07 kN/m2
fs5 =14.9+1.4(1-sin11.6)
( 4.83x6.6+9.3x9+9.5x2.5+9.42x2.45)tg(11.6)=55.95kN/m2
fs6 = 1.58 +1.4(1-sin29.17)
( 4.83x6.6+9.3x9+9.5x2.5+9.42x4.9+9.85x1.05)tg(29.17)=78.4 kN/m2
åfsi.li = 9.48x5.6+34.67x9+60.07x2.5+55.98x4.9+78.4x1 = 875.57 kN/m
Qs = u.åfsi.li = 1.2x875.57 = 1050.68 kN
Qp =Ap.qp
Ap = 0.09 m2
qp = c.Nc +s’vp.Nq
c : lực dính của đất ở mũi = 1.58 kN/m2
Nc, Nq , Ng : hệ số sức chịu tải phụ thuộc vào góc ma sát của đất
ư = 29.17 Þ Nc = 100 , Nq =56 tra bảng MeyerHof
s’vp : ứng suất hữu hiệu theo phương thẳng đứng ở mũi .
s’vp = (4.83x5.6+9.3x9+9.5x2.5+9.42x4.9+9.85x1.05) = 204.7 kN/m2
qp = 1.58x100 + 191.47x56 = 13176.66 kN
Qp = 0.09x13176.66= 1275.9 kN
950.64 kN
Vậy ta có các giá trị chịu tải của cọc : Qvl = 1222.3 kN
Qcl = 971.88 kN
Qcđ = 950.64 kN
Vậy ta chọn Q để thiết kế là Q = 950.64 kN
6.4. KIỂM TRA CỌC KHI CẨU LẮP:
Thép trong cọc chia ra làm hai thớ chịu nén và kéo , vì bố trí đều nên mỗi phía là 2Ư18 = 5.09 cm2
Tải trọng phân bố theo chiều dài q = 25x0.30x0.30 =2.25 (kN/m)
Phản lực tại gối:V=2.25x9/2=10.125 kN
Momen: M=10.125x(4.5-0.207x9)-2.25x4.52/2=3.91kNm
Kiểm tra thép khi vận chuyển :
Kiểm tra khi cẩu lắp :
Vậy ta dùng 2 móc có vị trí móc là 0.207L cho các vị trí .
Vậy lượng ta chọn thép trong cọc khi thiết kế vẫn đảm bảo trong quá trình thi công.
Tính móc cẩu:
Chọn f18 làm móc neo ta có [R]=2x2800x2.545=14.5 kN> V=10.12 kN
6.5. MẶT BẰNG MÓNG:
6.6. THIẾT KẾ CHO CÁC MÓNG:
1. Thiết kế móng 1:
MÓNG 1
a.Tải trọng tác dụng:
Chọn ra cặp nội lực theo 2 phương:
Theo phương X:
Nội lực
Tính toán
Tiêu chuẩn
N (kN)
2204.45
2535.12
M (kNm)
92.68
106.58
Theo phương Y:
Nội lực
Tính toán
Tiêu chuẩn
N (kN)
2204.45
2535.12
M (kNm)
77.14
88.71
b Chọn sơ bộ kích thước đài:
-Chọn khoảng cách giữa các cọc là 3d
-Sức chịu tải của cọc là 950.64 kN
-Áp lực tính toán giả định tác dụng lên đế đài là phản lực đầu cọc gây ra : = 1173.6 kN/m2
-Diện tích sơ bộ đài cọc : = 2.23 m2
-Trong đó stb = 22 (kN/m3) trọng lượng trung bình đất và đài
-Trọng lượng đài và đất trên đài :
1.1x22x1.6x2.23 = 86.35 kN
-Số lượng cọc cần thiết :
= 4.13
-Vậy chọn số cọc là 4 cọc cho móng số 1:
Tiết diện thật của đài cọc : Fd =1.9x1.9=3.61 m2
-Trọng lượng đài và đất trên đài :
157.25 kN
c. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc :
kN
= 748.24 kN
Nếu tính thêm bản thân cọc thì Pomax =748.24+53.7=801.94 kN<Pcọc=950.64kN
=597.94kN>0
Vậy cọc không bị nhổ
d. Kiểm tra áp lực và độ lún đáy móng qui ước :
d1. Kiểm tra áp lực đáy móng khối quy ước :
-Góc ma sát trong trung bình của khối móng quy ước :
Trong đó : L2 = 5.6 m j2 = 4.07o
L3 = 9.0 m j3 = 14.8o
L4 = 2.5 m j4 = 28.7o
L5 = 4.9 m j5 = 11.6o
L6 = 1 m j6 = 29.17o
13.420
-Diện tích móng quy ước :
Fqu =BquxAqu
Bqu = (b +2Ltbx)= ( 1.6 +2x24.1x0.06) =4.8 m
Aqu = (a +2Ltbx)= ( 1.6 +2x24.1x0.06) = 4.8 m
Fqu =BquxAqu = 4.8x4.8=23.04 m2
a,b : là khoảng cách xa nhất 2 bên cọc
Ltb : chiều dài tiếp xúc cọc
-Trọng lượng cọc trong đài:
Nc = n.Ac.Lc.gbt = 5x0.09x24.1x25 = 268.87 kN
-Trọng lượng đài và đất trên đài :
Nđ = Fqu.gtb.h = 23.04x22x1.6 = 926.64 kN
-Trọng lượng của các lớp đất từ đài đến đáy khối móng quy ước
= 23.04x(4.83x5.6+9.3x9.3x9+9.5x2.5+9.42x4.9+9.85x1)= 4511.6 kN
-Tổng tải trọng tác dụng tại đáy móng quy ước :
Ntc = Nđài+đất + Ncọc +Nđất +Ntc
= 926.64+268.87+4511.6+2514.97 = 8304 kN
-Áp lực tiêu chuẩn tại đáy móng qui ước :
kN/m2
kN/m2
kN/m2
-Cường độ tiêu chuẩn của lớp đất dưới đáy móng quy uớc:
trong đó m1 =1.1 ,m2 =1.3 , ktc = 1.1
bqu = 4.8m
hqu = 25.7m
Ctc = 1.58 kN/m3 (lớp 6)
j = 29.17o (lớp 6) :A=1.0651; B = 5.2605; D = 7.6718
g’= (22x1.6+4.83x5.6+9.3x9+9.5x2.5+9.42x4.9+9.85x1)/25.7=8.3 kN/m3
1539.97 kN/m2
1.2xRtc = 1.2x 1539.97 = 1847 > smax = 365.36 (kN/m2) Þ thoã điều kiện
d2. Kiểm tra độ lún dưới đáy móng quy ước:
-Độ lún tính theo phương pháp chia lớp .
-ứng suất gây lún tại đáy móng khối quy ước:
= 354.8 (kN/m2 )
‘tb.h = åg’.hi = (4.83x5.6+9.3x9+9.5x2.5+9.42x4.9+9.8x1)= 191.47(kN/m2 )
= 354.8-191.47 = 163.33 (kN/m2 )
-Chia lớp đất dưới đáy móng quy ước thành những lớp phân tố đồng nhất có bề dày là : hi Chọn hi = 1.5 m
-Tính cho đến ≤ 0.2
Điểm
Độ sâu
Aqu/Bqu
Z/b
ko
Ko.
0.2*
0
0
1
0.00
1.00
163.33
191.47
38.294
1
1.5
1
0.31
0.85
138.42
206.25
41.249
2
3
1
0.63
0.61
98.98
221.02
44.204
3
4.5
1
0.94
0.38
62.23
235.80
47.159
4
6
1
1.25
0.27
43.28
250.75
50.114
-Giới hạn nền lấy điểm ở độ sâu 6 m kể từ khối móng quy ước :
-Độ lún của lớp đất phân tố
-e1i : hệ số rỗng ứng với ứng suất bản thân
-e2i : hệ số rỗng ứng với ứng suất tổng cộng (+)
Lớp
Phân lớp
Chiều
dầy(m)
Ptb1i
tbgl
P2i
e1
e2
Si
1
1.5
191.47
198.8575
163.33
150.876
349.734
0.610
0.591
0.018
206.25
138.42
6
2
1.5
206.25
213.6325
138.42
118.700
332.333
0.608
0.593
0.014
221.02
98.98
3
1.5
221.02
228.4075
98.98
80.603
309.011
0.606
0.596
0.009
235.80
62.23
4
1.5
235.80
243.1825
62.23
52.756
295.938
0.604
0.598
0.006
250.57
43.28
0.047
Thoã mãn điều kiện lún cho phép S = 4.7 cm < [Sgh] = 8 cm
e. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang :
e1. Chuyển vị ngang của đầu cọc tại cao trình đáy đài do lực ngang bằng 1 đơn vị
hệ số biến dạng
bc : chiều rộng qui ước cùa cọc :
do d = 0.3 m bc = 1.5.b + 0.5 =1.5x0.3 +0.5 =0.95 m
Eb = 2.9x107 kN/m2 (Mac 300 )
I : momen quán tính I = d4/12 = 0.34/12 = 0.000675 m4
K : hệ số nền = 6500 kN/m4 (tra bảng hệ số nền)
Các hệ số :
Chiều dài cọc trong biến đổi :
Le = .L = 0.5x 24.1 = 11.95 m>4m
Ao = 2.441
Bo = 1.621
Co = 1.751
f2/ Lực xô ngang đầu cọc tại cao trình đáy đài :
Chọn hd = 1m. Ta có
P1 = ’.Z1.Ko = 4.83x0.6xtg2(45o+4.07o/2) = 4.45 (kN/m2)
P2 = ’.Z2.Ko = 4.83x1.6xtg2(45o+4.07o/2) = 10.1 (kN/m2)
F = Ptb.S = (4.45+10.1)/2x(1x1.9)=13.87 (kN)
Lực xô ngang :
Hn = Htt – F =77.4–13.87 = 63.53 (kN)
Lực xô ngang đầu cọc :
Ho = Hn/5 = 63.53/5 = 12.71 (kN)
Momen đầu cọc :
Mo = Mtt/n = 106.58 /5 = 21.31 (kNm)
Chuyển vị đầu cọc :
yo = Ho.HH + Mo.HM 12.71x2.52x10-4 + 21.31x1.32x10-4 = 0.004 (m)<1 cm
f3. Áp lực tính toán sz (kN/m2) , Momen uốn Mz (kNm) lực cắt Qz (kN)
trong đó Ze : chiều sâu biến đổi = abd.Z
BẢNG TÍNH ỨNG SUẤT s
Z(m)
Ze
A1
B1
C1
D1
...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement