Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1016901 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1


NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TỰ LUẬN

Tên học phần: Mật mã học Mã học phần:…………....
Ngành đào tạo : ĐT-VT, Kỹ thuật Đ-ĐT Trình độ đào tạo: Đại học

1. Ngân hàng câu hỏi thi
● Câu hỏi loại 1 điểm
Câu hỏi 1.1: Nêu ưu nhược điểm của các hệ mật khoá bí mật
Câu hỏi 1.2: Nêu ưu nhược điểm của các hệ mật khoá công khai
Câu hỏi 1.3: Mô tả sơ đồ chức năng của hệ thống truyền tin sử dụng mật mã khoá bí mật
Câu hỏi 1.4: Mô tả sơ đồ chức năng của hệ thống truyền tin sử dụng mật mã khoá công khai
● Câu hỏi loại 2 điểm
Câu hỏi 2.1: Tính khoá chung trong thủ tục thoả thuận khoá Diffie – Hellman với p = 11, , giả sử A chọn x = 4, B chọn y = 7.
● Câu hỏi loại 3 điểm
Câu hỏi 3.1: Thám mã thu được bản mã sau của một hệ mật mã dịch vòng với khoá k chưa biết :
PSZI QIERW RIZIV LEZMRK XS WEC CSY EVI WSVVC
Hãy thực hiện thám mã bản mã trên bằng các phương pháp đã biết (tìm khoá vét cạn, thống kê và dựa trên các hiểu biết về ngôn ngữ). Giả sử bản rõ là một văn bản tiếng Anh.
Câu hỏi 3.2 : Thám mã thu được bản mã sau của một hệ mật mã dịch vòng với khoá k chưa biết :
TPIEWI WSQI GVC SJ QC LIEVX AMPP FVIEO
Hãy thực hiện thám mã bản mã trên bằng các phương pháp đã biết (tìm khoá vét cạn, thống kê và dựa trên các hiểu biết về ngôn ngữ). Giả sử bản rõ là một văn bản tiếng Anh.
Câu hỏi 3.3: Thám mã thu được bản mã sau của một hệ mật mã dịch vòng với khoá k chưa biết :
PACGHJUHHCRICGRFWRUCRICPHGLFLQH
Hãy thực hiện thám mã bản mã trên bằng các phương pháp
- Tìm khoá vét cạn
- Thống kê (biết rằng các ký tự có xác suất xuất hiện lớn trong tiếng Anh được sắp xếp theo thứ tự sau :
U, E, T, A, H, O, N
Với giả sử ‘‘khoảng trống’’ (-) được xem là 1 ký tự
Câu hỏi 3.4: Hãy giải mã bản mã nhận được sau
0_ HWWE_RIETH_ENAMSE_ITSV_IOTNA
Hãy chỉ ra rằng đây là một hệ mật hoán vị và được thực hiện thám mã bằng phương pháp tìm được khoá vét cạn
Câu hỏi 3.5: Hãy xây dựng M dãy với đa thức nguyên thuỷ và đa thức mầm . Biết rằng phương trình tạo M dãy có dạng ;
Câu hỏi 3.6: Hãy xây dựng M dãy với đa thức nguyên thuỷ và đa thức mầm . Biết rằng phương trình tạo M dãy có dạng ;
Câu hỏi 3.7: Cho hệ mật RSA với p = 11, q = 13
a, Tính n
b, Tính d biết e = 7
c, Mã hoá cho bản tin m = 9
Câu hỏi 3.8: Cho hệ mật RSA với p = 7, q = 17
a, Tính n
b, Tính d biết e = 5
c, Mã hoá cho bản tin m = 12
Câu hỏi 3.9: Với p = 17, Hãy xây dựng hệ mật Omura-Massey để thực hiện việc truyền khoá k từ A đến B
- Tính số các trường hợp có thể lựa chọn tham số của hệ
- Lấy 1 ví dụ với khoá được chọn bởi A k = 5
Câu hỏi 3.10: Với p = 13, Hãy xây dựng hệ mật Omura-Massey để thực hiện việc truyền khoá k từ A đến B
- Tính số các trường hợp có thể lựa chọn tham số của hệ
- Lấy 1 ví dụ với khoá được chọn bởi A k = 5
Câu hỏi 3.11: Hãy xây dựng hệ mật ElGamal với p = 17, . Hãy thực hiện mã hoá bản tin m = 7


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement