Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1016873 Tổng hợp 1 số đề tài về xử lý chất thải rắn tại kết nối, tải miễn phí nha

 1. Công nghệ nhiệt trong xử lý chất thải rắn
 2. Quản lý và tái xử dụng chất thải rắn công nghiệp
 3. Các phương pháp xử lý chất thải rắn công nghiệp của thành
 4. Chất thải và công nghệ xử lý chất thải dùng Biogas
 5. Công nghệ xử lý chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam
 6. Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải rắn
 7. Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí - các hệ thống sản
 8. Nghiên cứu Quản lý thu gom và xử lý chất thải rắn Thị xã
 9. Nghiên cứu xử lý chất thải rắn đô thị bằng phương pháp chôn lấp
 10. Quản lý chất thải rắn đô thị cho cán bộ kỹ thuật
 11. Quản lý và xử lý chất thải rắn
 12. Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý chất thải rắn đô thị tại
 13. Quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố
 14. Đánh giá hiện trạng và dự báo chất thải rắn trên địa bàn thành phố
 15. Ứng dụng GIS trong việc quản lý chất thải rắn tại thị xã Vĩnh Long
 16. Hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế ở bệnh viện tuyến
 17. Nghiên cứu hiện trạng xử lý rác tại một số vùng nông thôn đô thị
 18. Hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại trên
 19. Hiện trạng và định hướng quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa
 20. Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy
 21. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn
 22. Nghiên cứu quy hoạch và quản lý chất thải rắn cho thành phố
 23. Đánh giá thực trạng công tác quản lý, xử lý chất thải rắn
 24. Nghiên cứu đánh giá quy trình chất thải rắn đô thị ở thành
 25. Công nghệ xử lý chất thải trong sản xuất xi măng
 26. Điều tra, nghiên cứu hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại
 27. Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị
 28. Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị và đề xuất
 29. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phù hợp xử lý chất thải
 30. Hiện trạng quản lý chất thải rắn tại một số bệnh viện trên
 31. Quản lý chất thải rắn cho quận 6
 32. Khảo sát quản lý hệ thống chất thải rắn quận 5, thành phố
 33. Tình hình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế tại Công
 34. Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho quận
 35. Khảo sát hiện trạng quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện Kinh
 36. Bước đầu nghiên cứu cơ sở khoa học của việc tính phí chất thải rắn
 37. Bước đầu nghiên cứu về thu gom, xử lý và quản lý rác thải
 38. Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải
 39. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất
 40. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn
 41. Đánh giá hiện trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh
 42. Báo cáo Đánh giá hiện trạng quản lý, thu gom, vận chuyển
 43. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải
 44. Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt
 45. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn cho quận
 46. Hiện trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn nguy hại của ngành
 47. Ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ quản lý chất thải
 48. Hoạt động thu gom và phương pháp xử lýchất thải rắn của
 49. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn trên
 50. Đánh giá thực trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại bệnh viện
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement