Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015958 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Câu 1: Những quy luật tổng quát và nội tại của sự phát triển vật lý học.VD minh họa.
Gồm 2 nhóm :
 Nhóm những qui luật cơ bản của sự phát triển VLH.
 Nhóm những qui luật nội tại của sự phát triển VLH.
1. Quy luật cơ bản của sự phát triển VLH
Sự phát triển VLH được quyết định bởi nhu cầu thực tiễn xã hội, mà trước hết là do sản
xuất quyết định, sản xuất là động lực thôi thúc VLH phát triển.
Sự phát triển VLH còn phụ thuộc vào mối quan hệ giữa VLH với chế độ xã hội, với Triết
học và với các ngành khoa học khác.
a. Mối quan hệ giữa VLH và sản xuất
Trong suốt quá trình phát triển của VLH từ thời cổ đại đến nay, giai đọan nào ta cũng
thấy mối quan hệ trực tiếp giữa VLH và sản xuất.
Sản xuất quyết định sự phát triển của mọi ngành khoa học trong đó VLH.
Sự phát triển của VLH có tác động qua lại với sự phát triển sản xuất. Những kết quả
nghiên cứu của VLH luôn được vận dụng trực tiếp trong sản xuất, trong kĩ thuật, thúc đẩy sản
xuất phát triển và nguợc lại chính sản xuất cũng trực tiếp “điều khiển” sự phát triển của VLH.
VD 1: Từ thời cổ đại do nhu cầu phát triển sản xuất đã tạo mầm mống cho môn thiên văn
học ra đời, và thiên văn học ra đời lại tác động thúc đẩy sản xuất phát triển.
VD 2: ?
b. Mối quan hệ giữa VLH với chế độ xã hội:
Chế độ xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của VLH. Nó có thể kìm hãm (như chế
độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến) hay có thể thúc đẩy sự phát triển của VLH (chế độ
tư bản chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa).
VD 1: Chế độ Gia Tô giáo vào thời trung đại xem “khoa học là kẻ thù của tôn giáo”nên
tìm mọi cách để tiêu diệt khoa học. Kết quả là khoa học nói chung và VLH nói riêng ở thời
kì này đã rơi vào thời kì trì trệ, kém phát triển cả ngàn năm.
VD 2: ?
c. Mối quan hệ giữa VLH và Triết học:
Vào thời cổ đại VLH chưa tồn tại như một khoa học độc lập. Tất cả các tri thức thời
cổ đại tập trung trong một bộ môn duy nhất gọi là “triết học tự nhiên”.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement