Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015280 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của luận án
Bước sang thế kỷ 21, Việt Nam cũng đang đối mặt với hàng loạt
các vấn đề - thách thức môi trường do cả những yếu tố khách quan và
chủ quan1:
(i) Được xem là quốc gia đứng thứ 5 về mức độ hứng chịu các rủi ro
do biến đổi khí hậu trên thế giới
(ii) Đang phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội và phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu có
khả năng gây ô nhiễm cao
(iii) Các vùng nước biển ven bờ của Việt Nam có dấu hiệu bị ô nhiễm
và suy thoái, đặc biệt ở miền Trung Việt Nam – là nơi có tiềm
năng phát triển mạnh du lịch biển
(iv) Một số hệ thống lưu vực sông chính hiện đang đối mặt với tình
trạng ô nhiễm ở mức báo động
(v) Chất thải gia tăng nhanh chóng do phát triển song chưa được
quản lý tốt
(vi) Tình trạng di dân tự do vào các thành phố lớn gây áp lực mạnh
đối với công tác quản lý môi trường đô thị
(vii)Ô nhiễm không khí do giao thông gây thiệt hại kinh tế (ước tính 5%
GDP mỗi năm)
(viii) Sức khỏe cộng đồng bị đe dọa do các hiểm họa tiềm ẩn từ
môi trường, nguồn nước và thực phẩm
(ix) Còn nhiều bất cập trong quản lý tài nguyên rừng, đa dạng sinh
học và sử dụng đất
(x) Chưa áp dụng được các sáng kiến công nghệ mới trong công tác
quản lý môi trường
Như vậy, đổi mới tư duy và phương pháp quản lý nhà nuớc trong
lĩnh vực tài nguyên và môi trường là rất cấp thiết nhằm giải quyết các
vấn đề và thách thức môi trường nêu trên.
Kể từ sau khi thống nhất đất nước năm 1975 và đặc biệt là sau khi
triển khai các chính sách đổi mới trong quản lý kinh tế vào đầu thập
niên 1990, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát
triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao.
Những thành tựu kinh tế này đã giúp Việt Nam thoát được giai đoạn
cùng kiệt đói và chính thức gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập
trung bình thấp vào năm 2008. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều
chuyên gia trong nước và quốc tế, trong những năm gần đây, nền kinh
4
tế Việt Nam có dấu hiệu suy giảm mức tăng trưởng và có nguy cơ rơi
vào “bẫy thu nhập trung bình”. Bảo vệ và duy trì được tính bền vững
của môi trường là yếu tố then chốt để đảm bảo đạt được phát triển
kinh tế - xã hội một cách bền vững. Việt Nam vừa bước vào nhóm
quốc gia thu nhập trung bình thấp và đang phải đối mặt với những
khó khăn mới do cạn kiệt nguồn tài nguyên, tình trạng suy thoái chất
lượng môi trường sống gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và chất
lượng nguồn lao động diễn ra phổ biến ở nhiều nơi. Trong bối cảnh
này, việc đào sâu nghiên cứu những bài học kinh nghiệm của các
quốc gia thành công đã được thế giới xác nhận như Hàn Quốc hay
Nhật Bản là hết sức cần thiết và cấp thiết cho Việt Nam hiện nay.
2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu:Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân
tích, đánh giá, so sánh thực tiễn quản lý nhà nước về bảo vệ môi
trường và tài nguyên thiên nhiên ở cả Việt Nam và Hàn Quốc trong
các giai đoạn phát triển kinh tế xã hội khác nhau nhằm xác định bài
học có giá trị tham khảo cho Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh công
nghiệp hóa đất nước từ nay đến 2030.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Từ mục đích nói trên, đề tài có nhiệm vụ:
(i) Tổng quan lý thuyết và các xu hướng phát triển hệ thống quản lý
nhà nước về tài nguyên và môi trường trên thế giới (gồm: 1. hệ
thống chính sách và pháp lý; 2. tổ chức bộ máy hành chính; 3.
Phát triển và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bao gồm lực nhân
lực, tài chính và thông tin; và 4. Thu hút sự tham gia của các bên
liên quan).
(ii) Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về mô hình của Hàn Quốc và
Việt Nam trong bối cảnh kinh tế - xã hội của từng giai đoạn phát
triển nhằm liên hệ và đúc rút các bài học kinh nghiệm trên cơ sở
ứng dụng các học thuyết và trong bối cảnh phát triển chung của
toàn cầu.
(iii) Đề xuất những giá trị và bài học kinh nghiệm tốt của Hàn Quốc
phù hợp để áp dụng cho Việt Nam trong giai đoạn đẩy mạnh
công nghiệp hóa đất nước sắp tới trên cơ sở phân tích và so sánh
diễn biến phát triển kinh tế, xã hội, hiện trạng môi trường cũng
như những đáp ứng chính sách và thể chế về bảo vệ môi trường ở
hai quốc gia trong từng thời kỳ phát triển.
3. Đối tương, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các vấn đề lý luận, thực tiễn
của quản lý nhà nước về môi trường ở Hàn Quốc và những giá trị
tham khảo cho Việt Nam. Tuy nhiên, đây là vấn đề rộng, phức tạp,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement