Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011105 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Xuất phát từ yêu cầu đổi mới của đất nước, trong những năm qua Đảng,
Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến phát triển giáo dục. Một trong những
nhiệm vụ cơ bản của giáo dục đào tạo hiện nay là hình thành và phát triển
nhân cách cho học sinh một cách toàn diện theo mục tiêu phát triển nguồn
nhân lực phục vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Đặc biệt quan trọng đó là
giáo dục những mầm non, những thế hệ trẻ tương lai của đất nước. Bởi vậy,
giáo dục ngay từ những cấp tiểu học là rất quan trọng.
Để nâng cao hiệu quả GDTH, yêu cầu đặt ra cho bậc học này là phải có
những đổi mới nhất định. Đổi mới giáo dục phải được hiểu là đổi mới toàn
diện, đổi mới từ mục tiêu, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Để đạt
được mục đích trên, cần tìm kiếm những phương pháp dạy học và các hình
thức tổ chức dạy học hiệu quả.
Việc tìm kiếm và vận dụng các phương pháp tiên tiến vào quá trình dạy
học các môn học ở Tiểu học nói chung và môn Khoa học nói riêng là vấn đề
quan trọng nhằm hình thành cho học sinh phương pháp học tập độc lập, sáng
tạo, qua đó nâng cao chất lượng dạy học. Một trong những phương pháp có
nhiều ưu điểm, đáp ứng được mục tiêu yêu cầu đổi mới và vận dụng tốt vào
quá trình dạy học môn Khoa học ở tiểu học hiện nay đó là phương pháp “Bàn
tay nặn bột”. Phương pháp này chú trọng đến việc hình thành kiến thức cho
học sinh bằng các thí nghiệm tìm tòi nghiên cứu để chính các em tìm ra câu
trả lời cho các vấn đề được đặt ra trong cuộc sống thông qua tiến hành thí
nghiệm, quan sát, nghiên cứu tài liệu hay điều tra… Khi học theo PPBTNB
các em sẽ tự tác động tìm kiếm tri thức nhờ chính hoạt động của bản thân. Khi
tự các em tìm ra được tri thức, phát hiện được một điều gì mới lạ các em sẽ
thấy hứng thú và ghi nhớ rất lâu, từ đó các em sẽ có thêm hứng thú học tập
tạo ra động cơ và động lực thúc đẩy quá trình học tập.
Khoa học 5 là phân môn chiếm vị trí quan trọng trong môn Tự nhiên -
Xã hội. Mục tiêu của môn khoa học 5 là giúp học sinh có một số kiến thức cơ
bản ban đầu về sự trao đổi chất; sự sinh sản của động vật, thực vật; đặc điểm
và ứng dụng của một số chất, một số vật liệu và các dạng năng lượng thường
gặp trong đời sống và sản xuất. Bước đầu hình thành và phát triển cho các em
những kỹ năng cần thiết như quan sát và làm một số thí nghiệm thực hành
khoa học đơn giản gần gũi với đời sống sản xuất, nêu thắc mắc và đặt câu hỏi
trong quá trình học tập, biết tìm thông tin để giải đáp. Biết diễn đạt những
biểu cảm bằng lời nói, bài viết, hình vẽ, sơ đồ, phân tích so sánh rút ra những
dấu hiệu chung và riêng của một số sự vật hiện tượng đơn giản trong tự nhiên.
Qua đó hình thành và phát triển những thái độ và hành vi như: Ham hiểu biết
khoa học, có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào đời sống, yêu con
người, thiên nhiên, đất nước, yêu cái đẹp. Có ý thức và hành động bảo vệ môi
trường xung quanh. Đây là phân môn tích hợp kiến thức của nhiều ngành
khoa học thực nghiệm như: Vật lý, Hoá học, Sinh học. Vì vậy, phân môn này
có nhiều thuận lợi để vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” vào quá trình
dạy học để bước đầu hình thành cho học sinh phương pháp học tập mang tính
chất tìm tòi nghiên cứu, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo cho học sinh.
Trên thực tế việc vận dụng các PPDH trong dạy học ở Tiểu học và dạy học
môn Khoa học lớp 5 còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự đem lại hiệu quả.
Những lí do trên là căn cứ để tui lựa chọn đề tài: “Biện pháp vận dụng
phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn khoa học lớp 5”.
2. Mục đích nghiên cứu
Đề xuất biện pháp vận dụng PPDH BTNB trong môn Khoa học lớp 5.
3. Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: PPDH BTNB trong dạy học môn Khoa học lớp 5
- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Khoa học lớp 5.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu cơ sở lí luận của việc vận dụng PPDH BTNB trong dạy học
Khoa học lớp 5.
- Tìm hiểu cơ sở thực tiễn của việc vận dụng PPDH BTNB trong dạy học
Khoa học 5.
- Đề xuất biện pháp vận dụng PPBTNB trong dạy học Khoa học lớp 5.
- Minh họa một số bài học cụ thể vận dụng PPDH BTNB.
5. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu dạy học PPBTNB trong dạy học môn Khoa học lớp 5.
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
6.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận
Tìm tòi, phân tích các tài liệu có liên quan đến phạm vi, nội dung nghiên
cứu để thu thập thông tin, tổng hợp các vấn đề nhằm xây dựng cơ sở lí luận
cho đề tài.
6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
6.2.1. Phương pháp quan sát
Quan sát hoạt động dạy học môn Khoa học ở trường tiểu học để thu thập
những thông tin cần thiết cho đề tài.
6.2.2. Phương pháp điều tra
Tiến hành điều tra theo các mẫu phiếu hỏi để thu thập những thông tin
thực tiễn của vấn đề.
6.2.3. Phương pháp phỏng vấn
Tiến hành trò chuyện, phỏng vấn những đối tượng có liên quan nhằm có
được những thông tin cần thiết, có độ tin cậy cao để xây dựng cơ sở thực tiễn
cho đề tài.
6.3. Phương pháp thống kê toán học
Sử dụng các hàm thống kê toán học để phân tích, tổng hợp kết quả điều
tra, thực nghiệm nhằm cung cấp cơ sở cho các kết luận, kiến nghị.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement