Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010478 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

A. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VỀ OHSAS 18000
1. Định nghĩa OHSAS 18000
OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment Series) là bộ tiêu chuẩn quốc
tế về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, gồm OHSAS 18001 và OHSAS 18002. OHSAS
18001 đưa ra các yêu cầu về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, OHSAS 18002 hướng dẫn
triển khai OHSAS 18001.
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 ban hành lần đầu năm 1999, ban hành lần 2 năm 2007. Mục
đích của OHSAS 18001 là nhằm kiểm soát các rủi ro về mặt an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp. Có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình sản xuất
và cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức
mong muốn loại bỏ hay giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hay những nhà đầu tư khác mà
có thể rơi vào rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp với các hoạt động của họ.
Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Phiên bản mới này phù hợp hơn với các tiêu chuẩn ISO
9001:2000 (hay ISO 9001: 2008) và ISO 14001:2004, với cấu trúc các điều khoản hầu hết
theo ISO 14001:2004. Ưu điểm này sẽ khuyến khích việc tích hợp các hệ thống quản lý
của một tổ chức như ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Những điểm quan trọng của OHSAS 18001 là:
 Nhận diện mối nguy, kiểm soát việc xác định và đánh giá rủi ro
 Yêu cầu luật pháp và các yêu cầu khác.
 Các chương trình OHS và mục tiêu.
 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, giải trình và quyền hạn.
 Năng lực, đào tạo và nhận thức.
 Giao tiếp, tham gia và tư vấn.
 Kiểm soát thực hiện.
 Chuẩn bị và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
 Đo lường, giám sát và cải tiến việc thực hiện.
2. Lý do của việc áp dụng OHSAS 18001
Các áp lực của thị trường:
 Yêu cầu bởi các khách hàng của tổ chức.
 Yêu cầu bởi cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động và sức khỏe nghề
nghiệp.
 Yêu cầu đối với việc nâng cao hiệu quả kinh tế của các hoạt động quản lý an
toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh.
Chuẩn bị cho xu thế hội nhập quốc tế
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement