Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009971 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN
1. Họ và tên sinh viên: NGUYỄN THỊ TRÂM ANH
MSSV: 0951080008 Lớp: 09DMT1
Ngành : Kỹ Thuật Môi Trường
Chuyên ngành : Kỹ Thuật Môi Trường
2. Tên đề tài : Đánh giá hiện trạng sử dụng đất Quận 4 thành phố Hồ Chí Minh và
đề xuất các giải pháp sử dụng đất đai hợp lý đến năm 2020
3. Các dữ liệu ban đầu :
a) Tình hình đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất.
b) Tình hình quản lý và sử dụng đất theo đối tượng sử dụng, theo đơn vị hành
chính.Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của Quận 4.
c) Cơ cấu sử dụng đất năm 2010 của Quận 4.
d) Báo cáo hiện trạng sử dụng đất của Quận 4 năm 2011, 2012.
e) Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Quận 4 đến năm 2020.
f) Các số liệu thống kê, kiểm kê đất qua các thời kì.
g) Tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội.
4. Các yêu cầu chủ yếu :
a) Tìm hiểu công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn Quận 4.
b) Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đô thị tại Quận 4.
c) Dựa vào hiện trạng và các căn cứ pháp lý về quản lý sử dụng đất, từ đó đề
xuất các phương pháp khắc phục nhược điểm, giúp việc quản lý đạt hiệu quả
cao.
5. Kết quả tối thiểu phải có:
a) Đánh giá được hiện trạng sử dụng đất tại Quận 4.
b) Đề xuất các phương pháp giúp ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất, đảm
bảo mối quan hệ hài hòa giữa khai thác và sử dụng đất, sử dụng tài nguyên
đất hợp lý, đáp ứng nhu cầu về đất để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
quận 4 với sử dụng đất bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành
phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư, xây
dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng.
Quá trình sử dụng đất luôn là tiền đề tạo ra những thay đổi quan trọng trong mọi
lĩnh vực như kinh tế, xã hội, môi trường…Có thể nói quá trình sử dụng đất đóng vai
trò vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhưng đồng thời cũng là tác
nhân gây ra những vấn đề môi trường tiêu cực. Chính vì thế, việc đánh giá mức độ
thích hợp của sử dụng đất là một vấn đề có ý nghĩa thực tế, giúp cho các nhà quản
lý và quy hoạch vùng có thể điều chỉnh kịp thời và đề xuất các chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội và môi trường tốt hơn trong tương lai.
Đô thị hóa là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển. Theo định hướng phát triển
đô thị Việt Nam đến năm 2020, dân số nước ta khoảng 103 triệu người trong đó dân
số đô thị khoảng 46 triệu người. Với tốc độ đo thị hóa như hiện nay, dân số tập
trung ở các đô thị ngày một tăng nhanh. Sự quá tải ở một số đô thị lớn như Hà Nội,
Hồ Chí Minh cùng với các yêu cầu về nhà ở, việc làm, chất lượng môi trường sống
ngày càng trở nên cấp thiết và đói hỏi phải có hướng giải quyết đúng đắn.
Để đáp ứng được yêu cầu đô thị hóa nêu trên, việc quản lý đô thị nói chung, quản lý
và phát triển quỹ đất trong quy hoạch sử dụng đất nói riêng là việc hết sức quan
trọng. Trong những năm qua, công tác này đã được quan tâm nhưng chưa thực sự
đem lại hiệu quả, việc quản lý và phát triển quỹ đất trong quy hoạch sử dụng đất
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đô thị theo quy hoạch đã được phê duyệt, việc
sử dụng quỹ đất không đúng mục đích, lãng phí là tình trạng mang tính phổ biến
trên cả nước nói chung. Nguyên nhân chính là do công tác quản lý về quy hoạch
kiến trúc chưa đáp ứng được nhu cầu; công tác quản lý xây dựng đô thị theo quy
hoạch còn nhiều bất cập, công tác quản lý Nhà nước về đất đai còn yếu.
Quận 4 là một quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có vị trí địa lý thuận lợi và
góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của thành phố. Quận 4 có diện tích
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement