Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004873 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1 TCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN1 T..................................2
1 TVÀ CÁC CHI TIẾT1 T .................................................................................................2
1 T1.11 T 1 TSự phát triển của thủy điện Việt Nam [2]1 T ........................................................2
1 T1.2 Phân loại nhà máy thủy điện [2]1 T .........................................................................4
1 T1.2.2 Phân theo điều kiện chịu áp lực nước ở thượng lưu 1 T ..........................................4
1 T1.2.3 Phân loại theo kết cấu nhà máy 1 T..........................................................................5
1 T1.3 Tổng quan về các hạng mục của công trình thủy điện [2, 7, 8]1 T..........................6
1 T1.3.1 Công trình đầu mối 1 T.............................................................................................6
1 T1.3.2 Công trình trên tuyến năng lượng1 T ......................................................................7
1 T1.3.2.1 Công trình lấy nước1 T .............................................................................7
1 T1.3.2.2 Đường hầm đường ống áp lực1 T .............................................................7
1 T1.3.2.3 Công trình điều áp1 T................................................................................7
1 T1.3.2.4 Nhà máy thủy điện 1 T ...............................................................................8
1 T1.4 Tác dụng và yêu cầu của cửa lấy nước [2]1 T..........................................................8
1 T1.4.1 Tác dụng của cửa lấy nước1 T.................................................................................8
1 T1.4.21 T 1 TYêu cầu của cửa lấy nước1 T ..................................................................................8
1 T1.5 Phân loại cửa lấy nước [1]1 T ..................................................................................9
1 T1.5.1 Cửa lấy nước có áp1 T...........................................................................................10
1 T1.5.1.1 Thiết bị đặt trong cửa lấy nước1 T..........................................................10
1 T1.5.1.2 Hình dạng và cấu tạo cửa lấy nước có áp1 T ..........................................13
1 T1.5.2 Cửa lấy nước không áp1 T ....................................................................................15
1 T1.5.2.1 Vị trí và điều kiện áp dụng1 T.................................................................15
1 T1.5.2.21 T 1 TPhân loại cửa lấy nước không áp1 T ....................................................16
1 TChương 2: TÍNH TOÁN CỬA NHẬN NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIỆN
HÀNH1 T.......................................................................................................................19
1 T2.1 Các phương pháp tính toán 1 T ...............................................................................19
1 T2.1.1 Phương pháp giải tích: 1 T .....................................................................................19
1 T2.1.1.1 Phương pháp Sức bền vật liệu 1 T ...........................................................19
1 T2.1.1.2 Phương pháp Lý thuyết đàn hồi 1 T.........................................................20
1 T2.1.2 Các phương pháp số1 T.........................................................................................20
1 T2.1.2.1 Phương pháp sai phân hữu hạn 1 T ..........................................................21
1 T2.1.2.2 Phương pháp phần tử hữu hạn 1 T ...........................................................22
1 T2.2 Lựa chọn phương pháp tính toán trong luận văn 1 T ..............................................23
1 T2.3 Trình bày các mô hình nền thường dùng và chọn mô hình tính toán trong luận
văn [1]1 T .......................................................................................................................23
1 T2.3.1 Khái niệm về mô hình nền 1 T ...............................................................................23
1 T2.3.4 Mô hình lớp không gian biến dạng tổng thể : 1 T ..................................................29
1 TCHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN CỬA NHẬN NƯỚC CÙNG LÀM VIỆC VỚI
NỀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN1 T........................................30
1 T1.3 Thiết lập phương trình cơ bản của bài toán dựa trên thuật toán của phương
pháp phần tử hữu hạn [6].1 T .........................................................................................30
1 T3.1.1 Nội dung của phương pháp phần tử hữu hạn 1 T...................................................30
1 T3.1.2 Phương pháp tính 1 T .............................................................................................31
1 T3.1.3 Thiết lập hệ thống phương trình cơ bản của bài toán 1 T.......................................32
1 T3.2 Áp dụng tính toán cửa nhận nước nhà máy thủy điện Lai Châu.1 T......................34
1 T3.2.1 Giới thiệu chung1 T...............................................................................................34
1 T3.2.1.1 Vị trí công trình1 T..................................................................................34
1 T3.2.1.2 Tóm tắt thông số thiết kế kỹ thuật công trình1 T ....................................34
1 T3.2.1.3 Hạng mục cửa nhận nước1 T...................................................................38
1 T3.2.2 Tính toán kết cấu cửa nhận nước1 T .....................................................................40
1 T3.2.2.1 Qui trình, qui phạm sử dụng trong tính toán 1 T......................................40
1 T3.2.2.2 Thông số mô hình.1 T .............................................................................41
1 T3.2.2.3 Tải trọng tác dụng1 T ..............................................................................43
1 T3.2.2.4 Tổ hợp tải trọng1 T..................................................................................47
1 T3.2.2.5 Các nguyên tắc trong tính toán bố trí cốt thép.1 T..................................48
1 T3.2.2.6 Kết quả phân tích ứng suất biến dạng1 T................................................48
1 T3.2.2.7 Kết quả tính toán cốt thép các bản mỏng chịu áp1 T ..............................54
1 T3.2.2.8 Kết quả tính toán cốt thép phần bê tông khối lớn 1 T ..............................64
1 T3.2.2.9 Bố trí cốt thép1 T.....................................................................................78
1 T3.31 T 1 TCác ảnh hưởng của nền 1 T ..................................................................................79
1 T3.3.1 Trong bài toán tĩnh1 T...........................................................................................79
1 T3.3.2 Trong bài toán động1 T .........................................................................................82
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của Đề tài:
Ngày nay, công trình thuỷ điện đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng
lượng khi mà nhu cầu phát triển kinh tế tăng cao đòi hỏi nhiều năng lượng điện thì
thuỷ điện là nguồn năng lượng rẻ nhất cần khai thác triệt để. Ngoài ra nó còn là
công trình lợi dụng tổng hợp và phòng chống thiên tai. Vì vậy việc xây dựng các
công trình thuỷ điện lợi dụng tổng hợp chống lũ và cấp nước cho hạ du sẽ mang lại
hiệu quả kinh tế cao và là mục tiêu quan trọng của công cuộc phát triển đất nước.
Cửa nhận nước là công trình đầu tiên trong hệ thống công trình dẫn nước vào
nhà máy thuỷ điện, nó trực tiếp lấy nước từ hồ chứa vào nhà máy đảm bảo cung cấp
đủ lượng nước cần thiết theo yêu cầu thủy điện và yêu cầu dùng nước khác.
Việc tính toán kết cấu cửa nhận nước nhà máy thuỷ điện là vô cùng quan trọng
từ đó xác định hình dạng kết cấu công trình đảm bảo an toàn ổn định trong quá trình
vận hành là cần thiết và có tính ứng dụng thực tế cao.
2. Mục đích của Đề tài:
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự làm việc của cửa nhận nước của nhà
máy thủy điện để từ đó có biện pháp tính toán xác định hình dạng kết cấu công trình
đảm bảo an toàn ổn định trong quá trình vận hành.
3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:
- Trên cơ sở thu thập tài liệu, tìm hiểu về công trình nghiên cứu;
- Tìm hiểu về nhà máy thủy điện và cửa nhận nước nhà máy thủy điện
- Tìm hiểu về các phương pháp tính toán kết cấu cửa nhận nước
- Mô phỏng cửa lấy nước làm việc cùng với nền trong phần mềm ansys. Tính toán
ứng suất biến dạng.
- Phân tích các ảnh hưởng của nền đến ứng suất biến dạng.
4. Kết quả dự kiến đạt được:
- Tính toán ứng suất biến dạng và bố trí cốt thép cửa nhận nước.
- Xem xét ảnh hưởng của nền trong tính toán trong bài toán tĩnh và bài toán kể tới
động đất.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement