Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003307 Link tải luận văn miễn phí cho ae
A. MỠ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, đất đai có vai trũ quan trọng trong sự nghiệp phỏt triển kinh tế, xó hội của mỗi quốc gia. Đất đai vừa là công cụ và vừa là tư liệu sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp – ngư nghiệp – lâm nghiệp, ngoài ra đất đai cũn cú ớch trong cụng nghiệp và cỏc lĩnh vực kinh tế khỏc. Từ đó, đất đai đó trỡ thành một tài nguyờn rất quan trọng.
Cùng với đó sự phát triển của loài người và quá trỡnh gia tăng dân số đó tỏc rất nhiều đến tài nguyên đất khiến đất đai trở nên quý giỏ. Trong đó, quá trỡnh canh tỏc, trồng trọt và cỏc hoạt động của con người trên đất đó ảnh hưởng rất nhiều đến hỡnh thể của đất làm chúng bị thay đổi so với ban đầu trên bản đồ. Vỡ thế, cỏn bộ QLĐĐ cần xác định lại hỡnh thể của đất đai và lập lại bản đồ mới.
Song song với sự phát triển của loài người là sự phát triển của nền khoa học tiến bộ đang góp phần tác động to lớn vào quá trỡnh phỏt triển của nền kinh tế đất nước. Việc áp dụng khoa học công nghệ đó và đang đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác QLĐĐ.
Hiểu được tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật thỡ BTN&MT đó ban hành việc sử dụng phần mềm Microstation và Famis vào trong cụng tỏc QLĐĐ ở tất cả quận, huyện, thành phố trong cả nước. Tuy có mỡ các lớp tập huấn cho cán bộ QLĐĐ về việc sử dụng phần mềm trên, nhưng nhiều cán bộ vẫn chưa nắm rừ hết được các thanh công cụ trong Micro và các ứng dụng của Famis. Vỡ thế vẫn cũn gặp nhiều bấp cập khi sử dụng
Xuất phát từ những vấn đề đó nờu trờn cộng với với sự hỗ trợ của VPĐKQSDĐ huyện Tam Nông – Đồng Tháp nên em quyết định chọn đề tài : “Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xó Phỳ hiệp, huyện Tam Nụng, tỉnh Đồng Tháp, 2012”.
2. Mục tiêu của đề tài
Đ Thành lập được BĐĐC TBĐ số một của xó Phỳ Hiệp đỳng với hiện trạng ngoài thực tế nhờ vào sử dụng phần mềm Micro và Famis.
Đ Góp phần giúp cho cán bộ QLĐĐ hiểu thêm một số chức năng và các công cụ khác trong Micro và Famis, để từ đó cán bộ sẽ sử hiệu quả hơn trong công việc
Đ Giúp cho cán bộ QLĐĐ quản tốt đất tại địa phương một cách dễ dàng.
Đ Thực hiện tốt công tác địa chính thường xuyên tại địa phương.
3. Nhiệm vụ của đề tài
Đ Ngiên cứu các chức năng và nắm vững kiến thức của phần mềm Micro và Famis
Đ Tỡm hiểu thờm cỏc tớnh khỏc trong khi sử dụng cỏc phần mềm trờn để có thể hoàn thiện được kỹ năng trong việc.
Đ Đánh giá được khả năng chuyên môn trong việc sử dụng phần mềm của cán bộ VPĐKQSDĐ của huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.
4. Phạm vi nghiờn cứu
Tờ bản đồ số một của xó Phỳ hiệp, huyện Tam Nụng, tỉnh Đồng Tháp
5. Đối tượng nghiên cứu
Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số một của xó Phỳ hiệp, huyện Tam Nụng, tỉnh Đồng Tháp.
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Phương pháp bản đồ
Bản đồ là một trong những phương tiện không thể thiếu trong nghiên cứu các hiện tượng, đối tượng địa lý. Ngày nay với sự phỏt triển mạnh mẽ của hệ thống thụng tin địa lý (Geographic Information System - GIS), việc nghiên cứu về các đối tượng địa lý được hỗ trợ rất nhiều. Bản đồ là vô cùng cần thiết vỡ nú khụng chỉ là đầu vào cho các hệ thống đó mà cũn là phương tiện để dựa vào nó người ta có thể biết được tình hình phân bố giao thông, thủy hệ, ranh giới hành chính. Trên cơ sở bản đồ thu thập được, sử dụng bản đồ địa chính dạng số để sửa đổi trên bản đồ địa chính. Trên bản đồ sau đó ra thực địa khảo sát và kiểm tra lại tính chính xác, xử lý đồng thời cũng có vai trũ để so sánh, đối chiếu với kết quả.
6.2. Phương pháp đo đạc chỉnh lý
Là phương pháp sử dụng số liệu đo đạc ở thực địa (đó là số liệu về độ dài cạnh và tọa độ góc của thửa đất) để phục vụ công tác thành lập BĐĐC.
6.3. Phương pháp thống kê
Là phương pháp thống kê các số liệu, dữ liệu liên quan đến việc thành lập BĐĐC ở địa bàn nghiên cứu.
6.4. Phương pháp tổng hợp
Là phương pháp tổng hợp các phương pháp trên nhằm đưa ra những nhận xét, đánh giá.
6.5. Phương pháp điều tra thu thập số liệu
Thu thập tất cả các số liệu có liên quan đến công tác quản lý đất đai, đặc biệt là hệ thống sổ bộ: Sổ mục kờ, sổ trớch lục, bản đồ địa chớnh. Ngoài ra, cũn cú cỏc tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm .
6.6. Phương pháp so sánh
Ứng dụng phương pháp này so sánh với bản đồ sau khi đó thành lập xong với bản đồ trước đó. Để xem sự thay đổi về hỡnh dạng ngoài cỏc khỏc so với bản đồ trước đó như thế nào.
7. Lịch sử nghiờn cứu
Trước khi viết đề tài này em đó cú tham khảo một số bài viết cú liờn quan đến đề tài của mỡnh để làm cơ sở và tiền đề cho đề tài, gồm các đề tài như :
“Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis chỉnh lý biến động bản đồ địa chính trên địa bàn phường 6, thành phố Cao Lónh, tỉnh Đồng Tháp”.
“Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và 1/5000 xó Vĩnh Thạnh Trung – huyện Chõu Phỳ – tỉnh An Giang”, khoá luận tốt nghiệp của tác giả Khưu Minh Ngọc, Khoa Quản Lý Đất Đai & Bất Động Sản, Trường đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
“ Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis thành lập bản đồ hiện trạng xó Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp”, Lê Văn Đệ, khoa Địa Lý, trường Đại Học Đồng Tháp.
B. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ Lí LUẬN
1.1. Cơ sở lý thuyết
1.1.1. Bản đồ địa chính cơ sở

Bản đồ địa chính cơ sở là tên gọi chung cho bản đồ gốc đ−ợc đo vẽ bằng các ph−ơng pháp đo vẽ trực tiếp ở thực địa, đo vẽ bằng các ph−ơng pháp có sử dụng ảnh chụp từ máy bay kết hợp với đo vẽ bổ sung ngoài thực địa hay đ−ợc thành lập trên cơ sở biên tập, biên vẽ từ bản đồ địa hình cùng tỷ lệ đã có. Bản đồ
địa chính cơ sở đ−ợc đo vẽ kín ranh giới hành chính và kín khung, mảnh bản đồ.
Bản đồ địa chính cơ sở là tài liệu cơ bản để biên tập, biên vẽ và đo vẽ bổ sung thành bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã, ph−ờng thị trấn, đ−ợc lập phủ kín một hay một số đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh để thể hiện hiện trạng vị trí, diện tích, hình thể của các ô thửa có tính ổn định lâu dài dễ xác định ở thực địa của một hay một số thửa đất có loại đất theo chỉ tiêu thống kê khác nhau hay cùng một chỉ tiêu thống kê
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement