Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1001914 Link tải luận văn miễn phí cho ae
GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1. Tên học phần: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA LÍ (Research method of
geography)
2. Số đơn vị tín chỉ: 2
3. Trình độ: Dạy cho sinh viên đại học ngành địa lí năm thứ 2.
4. Phân bố thời gian:
- Lí thuyết: 20 tiết
- Thảo luận: 10 tiết
- Bài tập: 10 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: SV đã học xong các học phần Địa lí đại cương.
6. Mục tiêu của học phần:
- Kiến thức: Hiểu được quá trình phát triển của khoa học Địa lí (những bước
thăng trầm, những giai đoạn khủng hoảng bế tắc, những giai đoạn hưng thịnh); Các
khái niệm về Khoa học Địa lí; đối tượng, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của Địa lí
học. Hiểu được các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của Địa lí học.
Học phần cũng cung cấp cơ sở và phương pháp phân vùng địa lí tự nhiên một
trong những nhiệm vụ hàng đầu khi tiến hành nghiên cứu địa lí địa phương. Để thực
hiện tốt nội dung nghiên cứu địa lí học phần cũng cung cấp những kiến thức cơ bản
của Cảnh quan học.
- Kỹ năng: Có kĩ năng phân tích những sự kiện trong quá trình phát triển khoa
học Địa lí và sự tự hoàn thiện của khoa học Địa lí để đáp ứng được các nhu cầu của
thực tiễn ngày càng biến đổi nhanh chóng và đa dạng. Có kĩ năng xác định một vấn đề
địa lí để nghiên cứu và xây dựng được một đề cương nghiên cứu khoa học Địa lí hoàn
chỉnh trong đó biết vận dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp.
- Thái độ, chuyên cần: Trân trọng thành tựu phát triển của khoa học Địa lí và có
ý thức đóng góp vào sự phát triển chung của khoa học Địa lí. Tích cực tìm tòi, nghiên
cứu các vấn đề của tự nhiên - xã hội để đóng góp vào sự phát triển của xã hội và xây
dựng khoa học Địa lí ngày cành phát triển vững mạnh.
Để có thái độ tích cực đó, sinh viên phải chăm chỉ và chuyên cần trong học tập,
phát huy tính độc lập trong đặt và giải quyết các vấn đề của Địa lí học.
Chƣơng 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC ĐỊA LÍ
1.1. Đối tƣợng, mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của Địa lí học
1.1.1. Quan niệm về Địa lí học
Địa lí học đã phát triển hàng nghìn năm, nhưng những kiến thức địa lí đầu tiên
chỉ là sự mô tả, liệt kê những điều mắt thấy, tai nghe nên Địa lí học ngày đó đã mang
cái tên với đúng nghĩa là “Geographia” (sự mô tả Trái Đất) với rất nhiều quan niệm
khác nhau.
Hiện nay Địa lí học được hiểu là: “Địa lí học là một hệ thống các khoa học tự
nhiên và xã hội nghiên cứu các thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên, các thể tổng hợp
sản xuất theo lãnh thổ và các thành phần của chúng” (Bách khoa toàn thư Xô viết).
1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của Địa lí học
Thể tổng hợp tự nhiên và thể tổng hợp sản xuất theo lãnh thổ được được coi là
những đối tượng nghiên cứu của địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế.
1.1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của Địa lí tự nhiên
a. Thể tổng hợp địa lí tự nhiên: là một sự kết hợp có quy luật của các thành
phần địa lí (như địa hình, khí hậu, nước trên mặt và nước ngầm, thổ nhưỡng, thực vật
và động vật) nằm trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau rất phức tạp và tạo thành một
hệ thống không thể chia cắt được.
Thể tổng hợp địa lí tự nhiên là khái niệm cơ bản thứ nhất mà Khoa học địa lí tự
nhiên đã cấu tạo được (còn gọi là địa tổng thể, địa hệ thống, thể tổng hợp lãnh thổ tự
nhiên).
Qua nhìn nhận về các nghiên cứu của các nhà địa lí tự nhiên thì sự nhận thức về
sự phân bố của các vật thể trong không gian hay thông qua tìm hiểu những mối liên hệ
tồn tại giữa các thành phần cấu tạo nên một lãnh thổ nhất định, tư duy của con người
cũng dần dần đi đến khái niệm ấy.
Ngoài khái niệm TTHĐLTN là đối tượng nghiên cứu của địa lí tự nhiên, còn có
các khái niệm khác bàn về đối tượng nghiên cứu của địa lí tự nhiên như “lớp vỏ địa lí
Trái Đất” (Kalexnisk).
b. Lớp vỏ địa lí: “lớp vỏ địa lí là lớp vỏ của Trái Đất gồm có các lớp vỏ bộ phận
(khí quyển, thạch quển, thuỷ quyển, thổ quyển và quyển sinh vật), xâm nhập và tác
động lẫn nhau” (Kalexnisk) .
- Cấu trúc của lớp vỏ địa lí:
+ Theo chiều thẳng đứng có 5 quyển: khí quyển - thuỷ quyển - sinh quyển - thổ
quyển - thạch quyển (có một số ý kiến đề xuất quyển thứ 6 là quyển trí tuệ hay là
quyển kĩ thuật).

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement