Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001314 Link tải luận văn miễn phí cho ae

I. GIỚI THIỆU
Việc xây dựng Mô hình quản lý tổng hợp vùng bờ (QLTHVB) đóng một
vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế biển, sử dụng và bảo vệ hợp lý
bền vững nguồn tài nguyên ven biển. Để thoả mãn các yêu cầu trên, một trong
những nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng phương án QLTHVB là thiết lập
một Cơ Sở Dữ Liệu – GIS (bao gồm một hệ thống thông tin bản đồ và cả thư
viện thông tin liên quan đến các tài liệu khác) về các điều kiện tự nhiên, kinh tế,
xã hội, môi trường vùng đất và nước ven bờ của khu vực.
Mức độ phức tạp của các vấn đề về tài nguyên và môi trường vùng bờ,
nhờ vào khả năng sử dụng cao phục vụ cho mọi hoạt động đời sống của con
người. Do đó, với tình hình thực tiễn hiện nay, để đáp ứng những đòi hỏi cao
của cuộc cách mạng kinh tế phải ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông
tin, đặc biệt là hệ thông tin địa lý – GIS (Geographic Information Systems) cùng
với sự hỗ trợ của các phần mềm quản lý dữ liệu, Internet, để giải quyết các bài
toán do thực tiễn đặt ra: từ những vấn đề mang tính chất tra cứu đến những vấn
đề thu thập tự động và biểu diễn thông tin, quản lý, thiết kế, mô phỏng và dự
báo.
Trên thế giới, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ
về hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã hình thành từ những năm đầu của thập niên
70 thế kỷ trước, chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực quân sự. Đối với ngành
Tài nguyên Môi trường, GIS đầu tiên được ứng dụng trong công tác quản lý tài
nguyên ở Canada với tên gọi “Canada Geographic Information Systems” bao
gồm các thông tin về nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất và động vật hoang
dã. Từ những năm 80 trở lại đây, công nghệ GIS đã có sự phát triển nhảy vọt về
chất, trở thành công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý và trợ giúp quyết định.
Đến nay, những năm đầu của thế kỷ 21, GIS đã thực sự trở thành công cụ quản
lý phổ biến trên toàn thế giới, đặc biệt là trong lĩnh vực tài nguyên và môi
trường.
Ở Việt Nam, trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, hệ thống thông tin
địa lý cũng được nghiên cứu, ứng dụng và phát triển như một tất yếu khách
quan. Từ chỗ ứng dụng và phất triển mang tính tự phát, những năm gần đây GIS
đã được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi, đặc biệt ở các thành phố lớn, các
trung tâm kinh tế và khoa học của đất nước.
Trong nghiên cứu QLTHVB, sử dụng GIS càng trở nên cần thiết hơn nữa.
Do nhiệm vụ quản lý có nhu cầu tổng hợp một lượng lớn thông tin bản đồ, dữ
1
Ứngs dụng GIS trong Quản lý tổng hợp vùng bờ tỉnh Quảng Nam – HVTH : Lê Văn Phước – MS: 91226002
liệu số, tài liệu chuyên ngành, nên cần có một công cụ cho phép lưu trữ, quản lý
sử dụng một cách hiệu quả các nguồn dữ liệu, tư liệu khác nhau. GIS chính là
công cụ tốt nhất cho việc thành lập bản đồ và quản lý vùng nguyên liệu khác
nhau trong cùng một cơ sở dữ liệu – bản đồ. Ngoài ra chương trình quản lý còn
có nhiệm vụ là xây dựng các phương án sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên ven
bờ sao cho bền vững và hiệu quả nhất, vừa phát triển tối ưu kinh tế địa phương,
vừa không làm hủy hoại, suy thoái môi trường. Nhờ các chức năng chồng lớp,
các phép phân tích thông tin, GIS cho phép tạo ra các hệ thống hỗ trợ quyết định
giúp các nhà quản lý, nhà lập chính sách giải quyết các bài toán phân vùng chức
năng và quy hoạch phát triển bền vững.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement