Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1000869 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Ngành: kỹ thuật điện tử , kỹ thuật điện tử viễn thông
Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1 Bộ vi xử lý là:
A) Một vi mạch số họat động theo chƣơng trình
B) Hệ thống các vi mạch tƣơng tự họat động theo chƣơng trình
C) Hệ thống các vi mạch số họat động theo chƣơng trình
D) Một vi mạch tƣơng tự họat động theo chƣơng trình
Đáp án A
Câu 2 Một lệnh của bộ vi xử lý là:
A) Chuỗi các bit 0 và 1 cung cấp cho vi xử lý để thực hiện
B) Chuỗi các bit 0 và 1 nằm trong vi xử lý
C) Chuỗi các bit 0 và 1 nằm trong một ô nhớ
D) Chuỗi các bit 0 và 1 nằm bất kỳ
Đáp án A
Câu 3 Cần bao nhiêu bộ nhớ 8KB để có dung lƣợng 1MB:
A) 128
B) 100
C) 112
D) 256
Đáp án A
Câu 4 Cần bao nhiêu bộ nhớ 4KB để có dung lƣợng 1MB:
A) 128
B) 100
C) 112
D) 256
Đáp án D
Câu 5 Cần bao nhiêu bộ nhớ 16KB để có dung lƣợng 64KB:
A) 12
B) 10
C) 4
D) 6
Đáp án C
Câu 6 Trong hệ nhị phân, số âm là số có:
A) Bit MSB bằng 0
B) Bit LSB bằng 1
C) Bit LSB bằng 0
D) Bit MSB bằng 1
Đáp án D
Câu 7 Trong hệ nhị phân, số bù 2 của một số là:
A) Bù của số đó
B) Bù 10 của số đó
C) Bù 1 của số đó
D) Bù 1 của số đó cộng với 1
Đáp án D
Câu 8 Các thiết bị ngoại vi đƣợc nối với vi xử lý:
A) Thông qua các Bus địa chỉ
B) Thông qua các cổng
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement