Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1000868 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Đề thi trắc nghiệmmôn: Vi xử lý và CTMT LớP cđđt......... khoá 5 Thời gian: 45 phútđề số: 01.
Chú ý:• Tuyệt đối không đ−ợc viết, vẽ, ký hiệu lên đề thi, nếu vi phạm sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi..• Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án ở mỗi câu hỏi và đánh dấu (tô) vào tờ “bài thi môn
vi xử lý“,• Đề thi không đ−ợc sử dụng tài liệu ngoại trừ bảng mã lệnh 8086 trên đó không có chữ viết bằng tay.• Biểu điểm: Câu 1ữ10, câu20: 1đ/câu; Câu 11ữ15: 3đ/câu; Câu16,18:2đ; Câu 17,19:5đ. Nếu chọn sai
sẽ bị trừ 1/2 số điểm của câu t−ơng ứng.
Câu 1: Trong bảng mã ASCII, 1 ký tự đ−ợc mã hoá bằng mấy bit?
a) 5 bit b) 6 bit c) 7 bit d) 8 bit
Câu 2: Chuyển số 16(H) sang hệ nhị phân.
a) 0010110(B) b)0001011(B) c)00100110(B) d)00101100(B)
Câu 3: BIOS đ−ợc các nhà sản xuất nạp vào:
a) Bộ nhớ ROM b) Bộ nhớ RAM c) ổ đĩa cứng d) ổ đĩa khởi động
Câu 4: Khái niệm về BUS dữ liệu của máy tính?
a)Là tập các đ−ờng vật lý cho phép vận chuyển tín hiệu mang dữ liệu(data) giữa các thành phần của máy
tính.
b)Là tập các đ−ờng logic cho phép vận chuyển tín hiệu mang dữ liệu(data) giữa các thành phần của máy
tính.
c)Là các đ−ờng mạch in có trên main board liên kết CPU và bộ nhớ.
d)Là một số các đ−ờng mạch in song song có trên main board.
Câu 5: Thiết bị nào d−ới đây đ−ợc coi là có thể trao đổi tin với máy tính?
a) Loa b) Bàn phím c) Chuột d) cả a,b,c đều sai
Câu 6: Khối nào có chức năng đọc mã lệnh trong 8086?
a)ALU b)BIU c)EU d) b và c
Câu 7: Pipeline là gì?
a)Là kỹ thuật xử lý xen kẽ liên tục các dòng lệnh
b)Là một cải tiến của Intel nhằm tăng tốc độ nạp lệnh.
c)Là một cải tiến của Intel nhằm tăng khả năng l−u trữ trung gian các lệnh tr−ớc khi xử lý.
d)Không có ý nào trong 3 ý trên đúng.
Câu 8: Trong bộ VXL 8086, bộ đệm lệnh làm nhiệm vụ:
a)Đ−a địa chỉ ra bus và trao đổi dữ liệu với bus
b)Làm tăng tốc độ xử lý thông tin của CPU
c)Thực hiện lệnh
d)Giải mã lệnh
Câu 9: Trong bộ VXL 8086, các thanh ghi con trỏ và chỉ số:
a) Chứa địa chỉ đầu của các đoạn nhớ trong bộ nhớ.
b) Th−ờng chứa địa lệch của các ô nhớ trong đoạn nhớ.
c) Phản ánh trạng thái của CPU.
d) Đ−ợc sử dụng nhiều trong các phép toán số học.
Câu 10: Có thể l−u lại 1 từ(16 bits) dữ liệu trong:
a) Thanh ghi AL b) Thanh ghi IP c) Thanh ghi CX d) a,b đúng
Câu 11: Trong ngôn ngữ lập trình ASSEMBLY, tên (do ng−ời sử dụng đặt) nào sau đây hợp lệ
a) 2000$ b)Y.2000 c) @2000 d) AX
Câu 12: Đoạn ch−ơng trình sau đây làm công việc gì?

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement