Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1000867 Link tải luận văn miễn phí cho ae
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN: VI XỬ LÝ VÀ CTMT LỚP CĐĐT......... KHOÁ 5 THỜI GIAN: 45 PHÚT
đề số: 12.
Chú ý:
ã Học sinh chọn 1 đáp án đúng nhất trong 4 đáp án ở mỗi câu hỏi và đánh dấu (tô) vào tờ “bài thi môn vi xử lý”, tuyệt đối không được viết, vẽ, ký hiệu lên đề thi.
ã Đề thi không được sử dụng tài liệu ngoại trừ bảng mã lệnh 8086 trên đó không có chữ viết bằng tay.
ã Biểu điểm: Câu 110, câu20: 1đ/câu; Câu 1115: 3đ/câu; Câu16,18:2đ; Câu 17,19:5đ. Nếu chọn sai sẽ bị trừ 1/2 số điểm của câu tương ứng.

Câu 1: Trong bảng mã ASCII, 1 ký tự được mã hoá bằng mấy bit?
a) 8 bit b) 7 bit c) 6 bit d) 5 bit
Câu 2: Chuyển số 16(H) sang hệ nhị phân.
a)0001011(B) b) 0010110(B) c)00100110(B) d)00101100(B)
Câu 3: BIOS được các nhà sản xuất nạp vào:
a) Bộ nhớ RAM b) ổ đĩa cứng c) Bộ nhớ ROM d) ổ đĩa khởi động
Câu 4: Khái niệm về BUS dữ liệu của máy tính?
a)Là tập các đường vật lý cho phép vận chuyển tín hiệu mang dữ liệu(data) giữa các thành phần của máy tính.
b)Là tập các đường logic cho phép vận chuyển tín hiệu mang dữ liệu(data) giữa các thành phần của máy tính.
c)Là các đường mạch in có trên main board liên kết CPU và bộ nhớ.
d)Là một số các đường mạch in song song có trên main board.
Câu 5: Thiết bị nào dưới đây được coi là có thể trao đổi tin với máy tính?
a) Loa b) Bàn phím c) Chuột d) cả a,b,c đều sai
Câu 6: Khối nào có chức năng đọc mã lệnh trong 8086?
a)BIU b)ALU c)EU d) b và c
Câu 7: Pipeline là gì?
a)Là kỹ thuật xử lý xen kẽ liên tục các dòng lệnh
b)Là một cải tiến của Intel nhằm tăng tốc độ nạp lệnh.
c)Là một cải tiến của Intel nhằm tăng khả năng lưu trữ trung gian các lệnh trước khi xử lý.
d)Không có ý nào trong 3 ý trên đúng.
Câu 8: Trong bộ VXL 8086, Bộ đệm lệnh làm nhiệm vụ:
a)Làm tăng tốc độ xử lý thông tin của CPU
b)Đưa địa chỉ ra bus và trao đổi dữ liệu với bus
c)Thực hiện lệnh
d)Giải mã lệnh
Câu 9: Trong bộ VXL 8086, các thanh ghi con trỏ và chỉ số:
a) Chứa địa chỉ đầu của các đoạn nhớ trong bộ nhớ.
b) Thường chứa địa lệch của các ô nhớ trong đoạn nhớ.
c) Phản ánh trạng thái của CPU.
d) Được sử dụng nhiều trong các phép toán số học.
Câu 10: Có thể lưu lại 1 từ dữ liệu trong:
a) Thanh ghi AL b) Thanh ghi IP c) Thanh ghi AX d) a,b đúng
Câu 11: Trong lập trình hợp ngữ cho máy IBM PC, tên nào sau đây hợp lệ
a) 2000$ b)Y.2000 c) C8086 d) AX
Câu 12: Đoạn chương trình sau đây làm công việc gì?
MOV AH,1
INT 21H
MOV AH,2
MOV DL,AL
INT 21H
a) Cho phép nhập 1 ký tự từ bàn phím.
b) Cho phép nhập 1 ký tự từ bàn phím và hiển thị ký tự đó ở đầu dòng tiếp theo.
c) Cho phép nhập 1 ký tự từ bàn phím và hiển thị ký tự đó ở cạnh ký tự vừa nhập
d) Cho phép nhập 1 ký tự từ bàn phím và hiển thị.


Câu 13: Cho biết đoạn chương trình sau làm nhiệm vụ gì?
MOV AX,0
MOV BX,0
MOV CX,256
TOP:
ADD BL,1
ADD AX,BX
LOOP TOP a) Thực hiện phép toán cộng AX= 0+1+2+…+254
b) Thực hiện phép toán cộng AX= 1+1+2+…+255
c) Thực hiện phép toán cộng AX= 1+2+3+…+256
d) Thực hiện phép toán cộng AX= 0+1+2+3+…+255

Câu 14: Tìm giá trị của AL sau đoạn chương trình sau:
MOV AL,75H
AND AL,0EH
a) 05(H) b)24(H)
c) 4(D) d)000001010(B)
Câu 15: Viết chương trình nhập 10 số tự nhiên gồm 1 chữ số và cất vào ngăn xếp 10 số đó.
A)
MOV CX,10
L:
MOV AH,1
INT 21H
AND AL,0FH
PUSH AX
LOOP L B)
MOV CX,10
L:
MOV AH,1
INT 21H
AND AL,0FH
PUSH AL
LOOP L C)
MOV CX,10
L:
MOV AH,1
INT 21H
AND AX,0FH
PUSH AX
LOOP L D)
MOV CX,10
L:
MOV AH,1
INT 21H
AND AL,0FH
POP AX
LOOP L

Câu 16: 2. Làm thế nào để tách riêng BUS địa chỉ?
a) Dùng tín hiệu ALE
b) Dùng tín hiệu DEN
c) Dùng các vi mạch chốt.
d) Kết hợp cả a và c

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement