Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1000446 Link tải luận văn miễn phí cho ae
TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước sạch
của người dân nông thôn tại huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang” được thực hiện
trên địa bàn nông thôn huyện Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang trong khoảng thời gian
từ tháng 02 năm 2010 đến tháng 04 năm 2010.
Đề tài tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng
nước sạch của các hộ gia đình. Cụ thể, đề tài nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng
đến mức cầu nước sạch của các hộ gia đình đang sử dụng nước sạch. Bên cạnh
đó, đề tài cũng nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng nước
sạch trong thời gian tới của các hộ gia đình đã từng sử dụng nước sạch trước đây
(nhưng hiện nay không còn sử dụng) và các hộ gia đình chưa sử dụng nước sạch
từ trước đến nay.
Đề tài tập trung vào ba đối tượng: Hộ gia đình đang sử dụng nước sạch, hộ
gia đình đã từng sử dụng nước sạch trước đây và cả hộ gia đình chưa sử dụng
nước sạch từ trước đến nay trên địa bàn nông thôn của huyện.
Phương pháp phân tích chủ yếu được sử dụng trong đề tài là phương pháp
thống kê mô tả, phương pháp hồi quy tuyến tính và phương pháp hồi quy nhị
phân để phân tích tác động của các nhân tố đến nhu cầu sử dụng nước sạch của
các hộ gia đình. Kết quả ngiên cứu cho thấy:
+ Các nhân tố ảnh hưởng đến mức cầu nước sạch của các hộ gia đình đang
sử dụng nước sạch là “giá nước”, “lượng nước đáp ứng”, “trình độ học vấn”
và “số nhân khẩu trong mỗi hộ gia đình”. Trong đó, hai nhân tố “giá nước” và
“số nhân khẩu trong mỗi hộ gia đình” là có tác động nhiều hơn cả đến mức cầu
nước sạch của các hộ gia đình.
+ Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng nước sạch trong thời gian
tới của các hộ gia đình đã từng sử dụng nước sạch trước đây và các hộ gia đình
chưa sử dụng nước sạch từ trước đến nay là “chất lượng nguồn nước của trạm”,
“chất lượng phục vụ của trạm cấp nước” và “chi phí vào cây nước”. Trong đó,
nhân tố “chất lượng nguồn nước của trạm” là có tác động nhiều nhất đến quyết
định sử dụng nước sạch trong thời gian tới của các hộ gia đình này.
Từ việc phân tích hiện trạng và các tác nhân ảnh hưởng đến nhu cầu sử
dụng nước sạch của các hộ gia đình đi đến việc tìm ra giải pháp khắc phục các
nhân tố có ảnh hưởng ngược chiều đến nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ
gia đình nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn
nông thôn của huyện.
Một vài giải pháp đã được đề xuất trong đề tài đó là tiếp tục nâng cao hiểu
biết của người dân về mối quan hệ giữa nước sạch với vấn đề an toàn sức khoẻ,
đa dạng hóa nguồn kinh phí cũng như mô hình quản lý cho chương trình nước
sạch nông thôn đồng thời cải thiện hệ thống cấp nước hiện nay, .... Và để thực
hiện tốt các giải pháp này, sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền địa phương,
các công trình cấp nước và hơn hết là các hộ gia đình là rất quan trọng và cần
thiết. Vì có như thế, mới có thể đáp ứng được nhu cầu nước sạch của người dân
nơi đây một cách tốt nhất.
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
Nước sạch hay nước an toàn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống
của mọi người. Nước sạch là một trong những nhu cầu căn bản của con người và
đang trở nên cấp thiết đối với việc bảo vệ sức khỏe và cải thiện đời sống sinh
hoạt cho người dân. Nước sạch không những góp phần nâng cao sức khỏe, giảm
thiểu bệnh tật, tăng sức lao động, cải thiện điều kiện sống mà còn mang lại một
cuộc sống văn minh cho mọi người.
Bên cạnh đó, nó cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh
tế, trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. World Bank đã
từng nhấn mạnh “Môi trường và tài nguyên nước đóng một vai trò chủ chốt
trong phát triển kinh tế”. Ông Klaus Roland- Giám Đốc World Bank tại Việt
Nam cũng đã khẳng định “Không thể xóa đói giảm cùng kiệt nếu không đem được
nguồn nước sạch đến với người dân”. Nhất là khi đứng trước thực trạng môi
trường nước ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng như ngày nay, nước sạch và vệ
sinh môi trường càng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sức khỏe và sự phát
triển bền vững, đặc biệt là ở những vùng nông thôn hiện nay. Bởi ở Việt Nam,
khu vực nông thôn chiếm tới 75% dân số cả nước và nông nghiệp luôn là bộ
phận quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, người dân nông thôn
hầu như là có thu nhập thấp. Chất lượng cuộc sống có sự tách biệt giữa người
dân nông thôn và dân thành thị. Chính vì vậy, nhiều chương trình nước sạch
nông thôn của Chính Phủ đã được đưa vào thực hiện như là một trong những
mục tiêu quốc gia và đã đạt những thành công bước đầu.
Theo thống kê của chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn tại Việt Nam, tính đến tháng 4- 2009, chương trình đã
cung cấp nước sạch cho khoảng 2,7 triệu nông dân, nâng tỷ lệ người dân nông
thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh lên 75%, trong đó có khoảng 40% đạt
tiêu chuẩn của Bộ Y Tế.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement