Chia sẻ đồ án, luận văn ngành Khoa học Tự nhiên miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998495 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Báo cáo thí nghiệm phân tích cảm quan
Phép thử TCVN 3215-79


I.Giới thiệu phép thử:

Đánh giá cảm quan chất lượng của các sản phẩm thực phẩm bằng phương pháp cho điểm theo TCVN 3215-79, thì tất các chỉ tiêu cảm quan hay từng chỉ tiêu riêng biệt của sản phẩm đuợc dùng hệ điểm 20 xây dựng trên một thang thống nhất 6 bậc 5 điểm trong đó điểm “0” ứng với mức chất luợng sản phẩm “bị hỏng” còn từ điểm 1- 5 ứng với mức khuyết tật giảm dần.Tổng hệ số trọng lượng của tất cả các chỉ tiêu được đánh giá cho một sản phẩm bằng 4.
Người thử sử dụng một thang điểm để đánh giá chất luợng thực phẩm tổng quát và qua đó phân loại chất lượng sản phẩm..Đánh giá theo nhóm chỉ tiêu (vd: tính chất màu,tính chất mùi…) và từng nhóm chỉ tiêu này có một hệ số quan trọng được xác định từ trước.Các chuyên gia đánh giá các chỉ tiêu trên một thang điểm có cấu trúc từ 0 “sản phẩm hỏng” đến 5 “sản phẩm tốt”.Điểm của chỉ tiêu là 5 nếu như “ trong chỉ tiêu đang xét sản phẩm có tính tốt đặc trưng và rõ rệt cho chỉ tiêu đó, sản phẩm không có khuyết tật và sai lỗi nào” và điểm 0 nếu “ sản phẩm có khuyết tật và sai lỗi ở mức độ trầm trọng ,sản phẩm được coi là hỏng và không thể sử dụng được

II. Chuẩn bị thí nghiệm

1.Chuẩn bị thí nghiệm:
-Hội đồng cảm quan gồm 9 người, được thực hiện bởi các chuyên gia là những người có khả năng đánh giá khách quan,có khă năng phân biệt cảm giác tốt, có kiến thức chuyên môn và kiến thức phân tích cảm quan.
-Các mẫu được mã hóa riêng để đảm bảo tính khách quan.

2.Yêu cầu người thử:
-Mỗi người thực hiện một lần.
-Mỗi cảm quan viên nếm và cho điểm tương ứng với từng chỉ tiêu.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement